Bazagmin.pl

e-Urząd

Funkcjonalność systemu

Funkcjonalność systemu i podstawowe korzyści dla JST

 

Tworzenie baz danych - używamy postgreSQL 7.4 - wstępna kastomizacja na poziomie wydziałów, pracowników oraz stanowisk udostępniana jako usługa wdrożeniowa.

Zastosowanie do instrukcji kancelaryjnej - 100% zastosowanie do wymagań instrukcji kancelaryjnej.

Bezpieczeństwo danych udostępnianych przez internet (zabezpieczenia):

  • brak (z poziomu centralnej bazy danych) dostępu bezpośredniego do internetu a dane dystrybuowane dla petentów są poprzez serwer który udostępnia je na zasadzie aplikacji skryptowych;
  • dane przesyłane z urzędu na serwer udostępniający informacje petentom są kompresowane oraz szyfrowane algorytmem AES z wykorzystanym kluczem 192 bitowego;
  • IBD (Internetowa Baza Danych) łącznie z aplikacją publikującą dane dla klienta stoi w strefie DMZ (De-Military Zone - tzw. strefa zdemilitaryzowana) - odciążając klienta od utrzymania kosztownej i wymagającej infrastruktury;
  • każdy z pracowników posiada unikalne hasło do aplikacji oraz jego dostęp ograniczony jest przez profesjonalnie stworzony system uprawnień;
  • dostęp petentów do dedykowanych informacji ograniczony jest systemem haseł;
  • hasła przechowywane są w bazie danych w postaci zaszyfrowanej.


Replikacja danych na serwer i stronę BIP Na stronie WWW dostępne informacje dzielimy na:

  • ogólnodostępne (lista spraw w urzędzie, uchwały urzędu, RWA, szablony dokumentów i załączników);
  • dedykowane dla zidentyfikowanego pojedynczego petenta (lista spraw petenta wraz z podziałem na etapy - możliwość zgłaszania uwag do sprawy lub jej etapu i załączniki własnych dokumentów oraz udostępnionych przez urząd);
  • raporty - kontrola użytkownika - możliwość zdefiniowania własnych raportów i następnie update wersji produkcyjnej przez użytkownika lub zakup pakietu z raportami zdefiniowanymi przez producenta systemu;
  • update i upgrade systemu - robiony poprzez administratora - jednolita wersja update’u dla całego urzędu zaciągana przez administratora systemu z internetu - stały dostęp do aktualnych wersji systemu GOL.