Bazagmin.pl

e-Urząd

System GOL (Gmina On-Line)

Elektroniczny obieg dokumentów i spraw


Udostępniamy Państwu nasz autorski program Gmina On-Line wspomagający elektroniczny obieg spraw i dokumentów zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319).

Program umożliwia:

 

 • Rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Prowadzenie korespondencji wewnętrznej
 • Obsługę korespondencji mailowej
 • Tworzenie bazy petentów jako osoby fizyczne i firmy
 • Tworzenie spraw
 • Korzystanie z Rejestru Wykazu Akt ,przy nadawaniu kodu sprawy
 • Indywidualny sposób tworzenia struktury numeru sprawy
 • Dodawanie akt do poszczególnych spraw
 • Planowanie realizacji sprawy w rozbiciu na etapy
 • Archiwizowanie spraw
 • Raportowanie
 • Ewidencję wszystkich spraw i ich stanu na stronach BIP-u JST
 • Pełny dostęp do swojej sprawy (po zalogowaniu się) na stronach BIP
 • Tworzenie dzienników i rejestrów
 • Tworzenie słowników ułatwiających pracę
 • Nadawanie uprawnień dla poszczególnych pracowników