Bazagmin.pl

e-Urząd

e-Urząd

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela?

ePUAP czyli elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

ePUAP stwarza obywatelom szybszy i bardziej dogodny kontakt z urzędami. Jest pomostem do świata administracji, oferując zestaw elementarnych usług, umożliwiających instytucjom publicznym tworzenie i udostępnianie usług publicznych za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Platforma ePUAP i oferowany za jej pośrednictwem dostęp do usług publicznych w postaci elektronicznej, w jednym punkcie, to duża oszczędność czasu oraz zwiększenie produktywności, zapewnienie elastyczności dostępu do danej instytucji, automatyzacja usług publicznych, możliwość wstępnej weryfikacji błędów, dostęp do usług publicznych w Internecie w jednym miejscu.

Uruchomiona platforma będzie umożliwiała w przyszłości definiowanie kolejnych procesów obsługi obywatela, tworzenie kanałów dostępu do poszczególnych systemów administracji publicznej, rozszerzenie zestawu usług publicznych świadczonych elektronicznie.

 

 

Korzyści jakie niesie za sobą platforma ePUAP:


Integracja administracji publicznej
Intencją ePUAP jako wspólnej infrastruktury jest pomoc w rozwiązywaniu powtarzalnych problemów instytucji publicznych związanych z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji do realizacji i udostępniania usług publicznych.
   
Profesjonalna administracja
Wykorzystanie platformy ePUAP to również działania zmierzające do rozwoju informatyzacji administracji publicznej oraz budowy społeczeństwa informacyjnego.
   
Bezpieczeństwo
Internet jest środowiskiem, w którym zagrożenia teleinformatyczne są dużo większe niż w zamkniętych sieciach komputerowych. Platforma ePUAP daje możliwość bezpiecznego udostępniania usług drogą elektroniczną wykorzystując zabezpieczenia stworzone bezpośrednio do tego celu.
   
Oszczędność
Dostępność usług publicznych drogą elektroniczną to oszczędność zarówno dla obywateli/przedsiębiorców jak i dla administracji. Jedna z funkcjonalności platformy ePUAP - portal interoperacyjności to narzędzie, za pomocą którego przygotowywane będą rekomendacje w zakresie standardów świadczenia usług administracji publicznej drogą elektroniczną. Pozwoli to na zweryfikowanie nieprawidłowości oraz różnorodności w dokumentach administracji publicznej.

 

 

źródło: ePUAP