Bazagmin.pl

Aktualności - archiwum zobacz aktualne

Zapytanie ofertowe - Świetlica Wyszkowice

Aktualności | 2009-07-16 | Publikujący: Gmina Domaniów

Domaniów, dnia 16.07.2009r BGK 3410/15/2009 ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Domaniów na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie: projektu budowlano-wykonawczego budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszkowice. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 84 o . Wyszkowice, gmina Domaniów W ramach zadania zaprojektować należy: 1) budynek świetlicy wiejskiej na rzucie prostokąta, parterowy, z dachem dwuspadowym. W... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 2008-03-20 | Publikujący: Gmina Domaniów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Wójt Gminy Domaniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pełnomocnika Wójta Gminy Domaniów ds. Promocji i Rozwoju Gminy Domaniów Kandydaci powinni posiadać: - wykształcenie wyższe , - staż minimum 5 lat na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej, - wiedzę w zakresie funkcjonowania samorządu gminnego - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 2. Zadania do wykonania na stanowisku Pełnomocnika Wójta Gminy ds. Rozwoju i Promocji Gminy... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 2008-02-12 | Publikujący: Gmina Domaniów

Wójt Gminy Domaniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i remontów.... więcej...

Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 2008-01-29 | Publikujący: Gmina Domaniów

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie z dnia 10 stycznia 2008 r. nr 02/08 w/sprawie powołania komisji ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze „główny księgowy Gminnego Zespołu Oświaty” komisja w składzie: 1. Zenon Kopka – dyrektor GZO 2. Helena Padewska – starszy inspektor ds. księgowości i płac 3. Magdalena Foltyńska – podinspektor ds. księgowości dokonała wstępnej analizy złożonych dokumentów przez kandydatkę: • Małgorzata Ciecierska – Wyszkowice 10 Rozmowa kwalifikacyjna... więcej...

Informacja o kandydatach na stanowisko: "Główny Ksiegowy Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie".

Aktualności | 2008-01-21 | Publikujący: Gmina Domaniów

Informacja o kandydatach na stanowisko: "Główny Księgowy Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie". AUTOR: ZENON KOPKA Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie informuje, że na konkurs na stanowisko głównego księgowego dokumenty złożył tylko jeden kandydat, który spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu DANE OSOBOWE KANDYDATA 1. Małgorzata Ciecierska zam. Wyszkowice 10 ... więcej...

Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

Aktualności | 2008-01-07 | Publikujący: Gmina Domaniów

1. Adres jednostki: GZO w Domaniowie Domaniów 56 55-216 Domaniów tel. (071) 301 77 35 bądź 26 wew. 35 lub 36 2. Określenie stanowiska urzędniczego: „ główny księgowy Gminnego Zespołu Oświaty”. 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 45, ust. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z dnia 30.06.2005r.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ): -jest obywatelem polskim -pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,... więcej...

Kwartalna Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytolialnego

Aktualności | 2007-04-05 | Publikujący: Gmina Domaniów

Informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytolialnego na dzień 31.12.2006 r. Wiecej informacji w załączniku.... więcej...

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.6

Aktualności | 2007-03-27 | Publikujący: Gmina Domaniów

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.6. ... więcej...

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.2

Aktualności | 2007-02-14 | Publikujący: Gmina Domaniów

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.2... więcej...

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.4

Aktualności | 2007-02-14 | Publikujący: Gmina Domaniów

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.4... więcej...

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.5

Aktualności | 2007-02-14 | Publikujący: Gmina Domaniów

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.5... więcej...

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.1

Aktualności | 2007-02-14 | Publikujący: Gmina Domaniów

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów. ... więcej...

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.3

Aktualności | 2007-02-14 | Publikujący: Gmina Domaniów

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Domaniów cz.3... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zespole Oświaty

Aktualności | 2007-01-30 | Publikujący: Gmina Domaniów

Informujemy, iż w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba.... więcej...

Informacja o kandydatach na stanowisko: "Główny Ksiegowy Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie".

Aktualności | 2007-01-17 | Publikujący: Gmina Domaniów

Informacja o kandydatach na stanowisko: "Główny Ksiegowy Gminnego Zespołu Oświaty w Domaniowie". AUTOR: DOROTA SWADEK-SCHNEIDER Gminny Zespół Oświaty w Domaniowie informuje o wyłonieniu kandydata spełniającego wymagania formalne na stanowisko: "główny księgowy GZO w Domaniowie". LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY DOMANIÓW 56 55-216 DOMANIÓW GŁÓWNY KSIĘGOWY GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY nazwa stanowiska pracy Informujemy, że następujący kandydaci spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu: ... więcej...

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „ główny księgowy w Gminnym Zespole Oświaty w Domaniowie”.

Aktualności | 2007-01-02 | Publikujący: Gmina Domaniów

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: „ główny księgowy w Gminnym Zespole Oświaty w Domaniowie”. 1. Adres jednostki: GZO w Domaniowie Domaniów 56 55-216 Domaniów tel. (071) 301 77 35 bądź 26 wew. 35 lub 36 2. Określenie stanowiska urzędniczego: „ główny księgowy Gminnego Zespołu Oświaty”. 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem zgodnie z art. 45, ust. 2 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249 poz. 2104 z dnia 30.06.2005r. ):  obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  pełna zdolność do czynności... więcej...

Protokół sporządzony z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko sekretarza szkoly

Aktualności | 2006-09-11 | Publikujący: Gmina Domaniów

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Domaniowie z dnia 25 sierpnia 2006 r. nr 5/2006 w sprawie powołania komisji ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze SEKRETARZ SZKOŁY komisja w składzie: 1. Agnieszka Czernik-Cheba – dyrektor szkoły 2. Cecylia Kopka – zastępca dyrektora 3. Danuta Chałubiec – sekretarz szkoły dokonała wstępnej analizy złożonych dokumentów przez kandydatów: • Arleta Krysztofińska-Dobosz – Turów, ul. Wrocławska 4 • Joanna Pach – Domaniów 58 • Agnieszka Rypałowska – Domaniów... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 2006-08-07 | Publikujący: Gmina Domaniów

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektor Zespołu Szkół w Domaniowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Sekretarz Szkoły 1. Kandydaci powinni posiadać: - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku - wykształcenie co najmniej średnie - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisko urzędnicze - kandydaci nie byli karani za przestępstwo 2. Zadania do wykonania na stanowisku sekretarza szkoły: a) sprawy kadrowe: - prowadzenie akt osobowych - sporządzanie i przygotowywanie umów o pracę -... więcej...

Zarządzenie 212/06

Aktualności | 2006-06-29 | Publikujący: Gmina Domaniów

Zarządzenie 212/06/ Wójta Gminy Domaniów Z dnia 12 czerwca 2006 r. W sprawie powołania komisji d/s naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Na podstawie: - art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń .zm. - art. 3a i 3c ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U z 2001r, poz.1593 z późn.zm). -§2 zarządzenie nr. 161/ 05 Wójta Gminy Domaniów z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Gminy Domaniów zarządzam,... więcej...

Protokół sporządzony z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko zastępcy skarbnika

Aktualności | 2006-06-29 | Publikujący: Gmina Domaniów

Protokół sporządzony z przeprowadzonej rekrutacji na stanowisko zastępcy skarbnika z dnia 13 czerwca 2006 r. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 12 czerwca 2006 r. nr 212/06 w sprawie powołania komisji ds. naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Skarbnika Gminy komisja w składzie: 1. Marek Chudy – Wójt Gminy 2. Dorota Swadek-Schneider – Zastępca Wójta Gminy 3. Mieczysława Socha – Skarbnik Gminy dokonała wstępnej analizy złożonych dokumentów przez kandydatów: - Paweł KWAŚNY, zam. Marszowice46/2 , 55-200 Oława -... więcej...

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Aktualności | 2006-03-22 | Publikujący: Gmina Domaniów

Wójt Gminy Domaniów ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze : „stanowisko referenta ds. podatków” . ... więcej...

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Aktualności | 2006-01-13 | Publikujący: Gmina Domaniów

ZWIK Domaniów Domaniów, 12.01.2006 r. Domaniów 56 55-216 Domaniów Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. finansowo- księgowych Informujemy, że wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wy ana Pani Joanna Hrywniak zamieszkała w Piskorzówku. Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i została najwyżej oceniona przez komisję. ... więcej...

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej