Bazagmin.pl
 

Województwo dolnośląskie

Aktualności

LV Sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk - 27.08.2010.

Aktualności | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Miasta i Gminy Mirsk

 

                 Zapraszamy Państwa na LV Sesję Rady Miejskiej Gminy Mirsk. Otwarcie obrad nastąpi 27.08.2010 r. o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39 w Mirsku.

 

Zakłada się, że porządek obrad będzie realizowany według następującego scenariusza:

1.    Zatwierdzenie protokołu z sesji nr LIV.

2.    Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

b)        zmian budżetu miasta i gminy na 2010 rok,

c)        nadania honorowego obywatelstwa gminy Mirsk,

d)        wyrażenia zgody na zakup działki,

e)        zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mirsk na lata 2010-2017,

f)          uchylenia Uchwały Nr LII/297/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mirsk,

g)        uchylenia Uchwały Nr LIII/301/10 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/297/10 w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Mirsk,

h)        przejęcia pojazdu na własność Gminy Mirsk,

i)          zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk do końca V kadencji Rady,

j)          zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Gminy Mirsk do końca V kadencji Rady,

k)        zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk do końca V kadencji Rady,

l)          zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Mirsk do końca V kadencji Rady.

3.    Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

4.    Zapytania, interpelacje i wnioski.

5.    Sprawy różne.

 

Jednocześnie informujemy, że wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, podczas którego zostaną omówione materiały na sesję, odbędzie się 23.08.2010 r. o godz. 1800 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Mirsk przy placu Wolności 39.