Bazagmin.pl

Z wydarzeń w gminie

Z WYDARZEŃ W GMINIE, INNE INFORMACJE

 

TAKŻE NA STRONIE - www.dobrzyca.pl

 

PONIŻEJ MIĘDZY INNYMI:

- inauguracyjna sesja Rady Gminy Dobrzyca nowej kadencji

- OBJĘCIE OBOWIĄZKÓW PRZEZ NOWEGO WÓJTA,

- przebudowa z rozbudową byłego budynku parafialnego na przedszkole w Karminie,

- III DOBRZYCKIE SPOTKANIA Z KLASYKĄ

- 680 -lecie Dobrzycy,

- festyn charytatywny "Dar dla Mateusza", na boisku KS "Płomyk" w Koźmińcu,

- DOŻYNKI POWIATU PLESZEWSKIEGO W DOBRZYCY - 2 września 2007 r.

- II OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - DOBRZYCA 2007

- ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI - W GMINIE / patrz na stronie www.dobrzyca.pl - LINKI/


- W dniu 27 listopada 2006 r. odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Dobrzyca nowej kadencji. Radni złożyli ślubowanie. Dokonano wyboru: Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Witalis Półrolniczak z Fabianowa, a Wiceprzewodniczącym Pan Bolesław Górecki z Galewa. Wójt przedstawił informację o stanie gminy.

 


Na II Sesji Rady Gminy Dobrzyca w dniu 05 grudnia 2006 r. wybrany w wyborach Wójt Gminy Dobrzyca Pan Jarosław Pietrzak z Dobrzycy złożył wobec rady gminy ślubowanie i objął obowiązki wójta.

 


Na sesji w dniu 15 grudnia 2006 r. Rada Gminy Dobrzyca m.in. przyjęła - Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007. Podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek i opłat lokalnych na rok 2007.

Mikołaj Kołaczyk z Dobrzycy reprezentujący UKS "Kopernik" Dobrzyca zwyciężył w II plebiscycie na "Najpopularniejszego Sportowca Gminy Dobrzyca". Wyniki głosowania czytelników zostały ogłoszone 6 stycznia 2007 r. podczas Gali Sportowej w restauracji w Nowym Świecie. Patronat medialny sprawował tygodnik "Życie Pleszewa".

Na sesji w dniu 26 lutego 2007 r. Rada Gminy uchwaliła budżet gminy na 2007 r.

Na sesji w dniu 27 kwietnia 2007 r. Rada Gminy Dobrzyca po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu za rok 2006.

W toku opracowywania jest dokumentacja na budowę sali sportowo-widowiskowej w Dobrzycy.

 

 

Rada Gminy Dobrzyca z Wójtem Jarosławem Pietrzakiem

 

------------- /// -------------- 

PRZEDSZKOLE W KARMINIE - wizytówką wsi i gminy

 

 

 

Przebudowa  z  rozbudową byłego  budynku  parafialnego na  przedszkole  w  Karminie. Inwestycja oddana do użytku w 2007 r.

 

 

III DOBRZYCKIE SPOTKANIA Z KLASYKĄ

 

W dniu 20 maja 2007 r. na terenie Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy odbyła się impreza plenerowa "III Dobrzyckie spotkania z klasyką"
Wśród tegorocznych atrakcji był niezapomniany występ Jacka Wójcickiego w tym szczególnie II jego część na łodzi na dużym stawie.
Można było także obejrzeć spektakl teatralny w wykonaniu warszawskich aktorów teatru "Atlantis" - "Fircyk w zalotach" Franciszka Zabłockiego, w panteonie i monopterze posłuchać muzyki klasycznej w wykonaniu muzyków Filharmonii Kaliskiej.
W salach pałacu otwarto wystawę czasową / od 20.05 - 30.10.2007 r/ "Splendor stołu. Srebra stołowe XVI-XX w.".
Odbyło się strzelanie do kura - Bractwa Strzeleckiego p.w. św. Tekli w Dobrzycy.
Przygotowano wiele atracji dla dzieci.
Była to wspaniała impreza, w której uczestniczyły tłumy ludzi.

Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy. Warto.

 

 

 

 

680 - LECIE DOBRZYCY

 

Na uroczystej sesji Rady Gminy Dobrzyca w dniu 28 maja 2007 r. uczczono jublileusz 680- lecia Dobrzycy - pierwszej wzmianki historycznej o tej miejscowości.
W czasie obrad radny Pan Kazimierz Balcer przedstawił historię Dobrzycy, a wójt Pan Jarosław Pietrzak plany rozwoju gminy na najbliższe 10 lat.
Nadano pierwsze tytuły Honorowego Obywatela Gminy Dobrzyca. Otrzymali je: Dylewski Mieczysław, Goliński Wojciech, Królik Stanisław,Lasocińska Urszula, Mikołajewski Tadeusz, Woźniak Zdzisław.

 

 

FESTYN CHARYTATYWNY

 

W dniu 10 czerwca 2007 r. na boisku sportowym KS „Płomyk" w Koźmincu zorganizowano FESTYN CHARYTATYWNY „Dar serca dla Mateusza"

Festyn rozpoczął mecz o mistrzostwo kl.A" pomiędzy „Płomykiem Koźminiec i „Czarnymi"Dobrzyca. Mecz zakończył się wynikiem 6:0 dla gospodarzy i awansem do klasy okręgowej. Damian Baran otrzymał puchar dla najlepszego strzelca sezonu, a wszyscy piłkarze „Płomyka" medale z rąk Wójta Jarosława Pietrzaka.
W drugim meczu oldboyów gminy Dobrzyca z drużyną Rolbudu Taczanów był wynik 1:1.

W czasie festynu były występy orkiestry dętej, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa, gdzie główną nagrodą był rower górski. Sprzedano wszystkie losy za kwotę 2,5 tys. zł.
Z innych atrakcji: można było strzelać karne bramkarzowi „Floty" Świnoujście - Sergiuszowi Prusakowi. W zawodach, w których brało udział 50 osób zwyciężył Marcin Krawczyk.
Witold Piwnicki został mistrzem w rzucie beretem - na odleglość ponad 43 m.

Wielkim zainteresowanie cieszyła się licytacja gadżetów sportowych / kupić było można m.in. koszulki piłkarskie: Olgierda Moskalewicza, Odry Wodzisław, koszulki siatkarzy: AZS Częstochowa - Pawła Woickiego, Jastrzębskiego Węgla - Pawła Ruska, z podpisami zawodników Mostostalu, Resovi Rzeszów wiele innych gadżetów żużlowych./
Za największą kwotę - 1.700 zł sprzedano piłkę z podpisami reprezentantów Polski w piłce nożnej.

Dochód z całej licytacji wyniósł - 6.200 zł , a ogółem z festynu - 9.122 zł.
Uzbierane środki przekazano na leczenie chorych: MATEUSZA ROŻKA z Ostrowa Wlkp. - 8.122 zł /syna byłego zawodnika „Czarnych" Dobrzyca/ i Adasia Przybylskiego z Pleszewa - 1.000 zł.
Podziękowania od rodzin dla organizatorów i uczestników festynu.

Organizatorami imprezy byli: KS „Płomyk" Koźminiec, Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, MLKS „Czarni"Dobrzyca
Patronat medialny: TYGODNIK „ŻYCIE PLESZEWA"

 

 

-----------///-------------

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY GMINAMI

JAMPOL  I  DOBRZYCA 

DOŻYNKI POWIATU PLESZEWSKIEGO W DOBRZYCY - 2 września 2007 r.

 

Tegoroczne Dożynki Powiatu Pleszewskiego odbyły się 2 września 2007 r. w Dobrzycy. Starostami byli: Sabina Matuszkiewicz z Koźmińca oraz Jerzy Mielcarz z Dobrzycy, a jako asystenci: Małgorzata Andrzejczak z Galewa i Adama Maciejewski z Sośnicy. Dopisała pogoda, goście i publiczność.

Po mszy św. dożynkowej w miejscowym kościele p.w. św. Tekli, korowód przemaszerował do parku Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego gdzie w przepięknej scenerii odbyły się główne uroczystości dożynkowe. Gości witał wójt Jarosław Pietrzak.

Obrzędy zapoczątkował polonez w wykonaniu absolwentów dobrzyckiego gimnazjum, w szlacheckich strojach. Były występy zespołu „Żychlinioki" z Żychlina, chóru "Sośniczanki i dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzycy - grupa teatralna Chochliki. Chleby wypieczone z tegorocznego ziarna otrzymali Statosta Pleszewski Michał Karalus, gospodarze wszystkich gmin, inni goście zaś wieńce m.in. przewodniczący rad gmin.

Na dożynkach byli goście: z ukraińskiego Jampola oraz niemieckiego powiatu Ammerland, którzy obdarowali darami gospodarzy dożynek.

W części artystycznej wystąpiły dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy.
Było wiele innych atrakcji, imprez towarzyszących m.in. konkursy na "Najpiękniejszy wieniec dożynkowy" oraz "Estetyczna zagroda wiejska", "Sołtys -liderem bezpiecznej pracy w rolnictwie "wystawy: rękodzieła artystycznego, "Dobrzyca w starej fotografii", wiele atrakcji dla dzieci i inne.
Udostępnione były dla zwiedzających wnętrza pałacowe.

Wieczorem wystąpiła gwiazda muzyczna dożynek - popularny polski zespół pop-rockowy „ Łzy" z wokalistką Anną Wyszkoni. Organizatorzy szacują, że występ ten obejrzało ponad 10 tys. osób.

Święto zakończyło się w nocy zabawą dożynkową w parku.

Udane to były dożynki i na długo pozostaną w pamięci - jak mówią ich uczestnicy.

Podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się, wnieśli swój wkład w organizację dożynek.

 

 

 

 

 ***************

 

GMINA DOBRZYCA - GOŚCINNA I GOSPODARNA - DOBRA GMINA

*************


II OGÓLNOPOLSKIE KONFRONTACJE ARTYSTYCZNE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DOBRZYCA 2007


dobre, bo w DOBRZYCY!

 

 


Pod takim hasłem w dniach od 14 do 20 września 2007 roku po raz pierwszy w gościnnej i uroczej Dobrzycy odbyły się

II Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

„ MY TEŻ MOŻEMY SIĘ ŚMIAĆ „
pod hasłem:

pozytywne wibracje, czyli wielkie ŁOŚpiewanie

DOBRZYCA ‘2007
Patronat nad tym niecodziennym i ciekawym wydarzeniem artystycznym przyjął Wójt Dobrzycy Pan Jarosław Pietrzak.

 

Konfrontacje są otwartą formą artystycznych spotkań osób niepełnosprawnych, których nie poprzedza żadna selekcja czy eliminacje. Prezentować mogą się wszyscy bez względu na rodzaj schorzenia, stopień upośledzenia czy wiek.
Ta swoistego rodzaju muzykoterapia daje kapitalne, nieprzeliczalne na żadne pieniądze efekty. To właśnie podczas Konfrontacji dzieciaki odblokowują się psychicznie, nabierają wiary we własne siły, czują, że są potrzebni i akceptowani, nabierają poczucia bezpieczeństwa a przede wszystkim realizują i spełniają swoje jedyne marzenia artystyczne.
Konfrontacje pokazały i uwrażliwiły mieszkańców naszego regionu na problemy osób niepełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzieży. Była to autentyczna integracja, nawiązały się prawdziwe przyjaźnie, które zapewne będą trwały przez wiele lat. W spotkaniach tych pomagała ogromna liczba wolontariuszy, z których być może część zdecyduje się na kształcenie w kierunku przyszłej pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Ponad 160 wykonawców z całej Polski rywalizowało o 10 Złotych, 10 Srebrnych i 10 Brązowych Nutek, do których dołączane były nagrody.
Już 13 września br. do Dobrzycy przyjechali pierwsi wykonawcy i ostro zabrali się do artystycznej pracy, ponieważ koncerty konkursowe poprzedzone były warsztatami wokalno-muzycznymi, podczas których niepełnosprawni artyści wraz z zespołem „hARRY bAND" oraz grupą wokalną „a-WamI" bardzo ciężko, bez żadnej taryfy ulgowej pracowali, aby zaprezentować swoje umiejętności wokalne i „zdrowo" rywalizować o swoje wymarzone „NUTKI", bo właśnie „NUTKI" a nie nagrody są dla Nich jedyne i NAJWAŻNIEJSZE!
Po zakończonych warsztatach wokalno - muzycznych 18 września o godz. 17:oo w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Dobrzycy rozpoczął się pierwszy koncert konkursowy.
Gdy tylko rozległy się dźwięki hymnu Dobrzyckich KONFRONTACJI „My też możemy się śmiać", do którego słowa napisał Andrzej Silski a muzykę skomponował Bogusław „hARRY" Harendarczyk na sali widowiskowej zapanowała wspaniała i niepowtarzalna atmosfera, atmosfera oraz klimat, których nie da się opisać słowami - to trzeba widzieć i słyszeć...
19 września to drugi koncert konkursowy, który odbywał się przy jeszcze większym aplauzie publiczności a przede wszystkim wolontariuszy Gimnazjum w Dobrzycy, którzy w fenomenalny sposób dopingowali swoich podopiecznych podczas koncertów. Pomagali im oraz opiekowali się nimi przez cały czas pobytu w Dobrzycy a ich bezinteresowność i serce, jakie okazali niepełnosprawnym wykonawcom zasłużyły na najwyższe słowa pochwały i uznania.
No i wreszcie nadszedł 20 września, czyli: upragniony Koncert Galowy pod hasłem: „MY TEŻ MOŻEMY SIĘ ŚMIAĆ", który na długo pozostanie w pamięci zarówno wykonawców jak i publiczności. Przez ponad sześć godzin trwała nieopisana zabawa. Bisom i łzom szczęścia nie było końca. Było to niecodzienne widowisko - autentyczne Święto kunsztu artystycznego osób niepełnosprawnych, których my w Dobrzycy nazwaliśmy: SPRAWNI LEPIEJ!
Wiele festiwali może pozazdrościć Dobrzycy tak wspaniałych wolontariuszy i gościnności mieszkańców, których wielu czynnie włączyło się w organizację Konfrontacji poświęcając swój wolny czas dzieciakom niepełnosprawnym. Swoją postawą pokazali, że los drugiego człowieka nie jest im obojętny. Właśnie za swoją dobroć, zrozumienie, bezinteresowność i pomoc wielu mieszkańców Dobrzycy zyskało bezgraniczną wdzięczność i serca niepełnosprawnych artystów a za ich pośrednictwem ogromnej rzeszy niepełnosprawnych osób w całej Polsce.
O tym, że nasi goście czuli się w Dobrzycy jak w domu niech świadczy fakt, że już kilka dni po wyjeździe z Dobrzycy wielu wykonawców przyjechało ponownie, aby spotkać się ze swoimi wolontariuszami i znajomymi. To wspaniała integracja i mam nadzieję, że Konfrontacje wejdą na stałe do kalendarza najciekawszych wydarzeń kulturalnych Wielkopolski i nie tylko.

Dobrzyckie KONFRONTACJE to największe spotkanie artystyczne dzieciaków i młodzieży niepełnosprawnej w naszym kraju.

 

 


...My też możemy się śmiać nie patrzcie na nas tak dziwnie
Żyjemy tutaj wśród Was normalnie umiemy myśleć
Nam też coś może się śnić i serca mogą bić szybciej
Nie musi wcale tak być, że patrzysz na nas tak dziwnie...

 

 

Bogusław Harendarczyk
Dyrektor
Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzycy

========================================================================================================= 

UWAGA!

Aktualne wydarzenia - patrz AKTUALNOŚCI lub na stronie www.dobrzyca.pl