Bazagmin.pl

Sport i turystyka

Sport i rekreacja

 

 

Aktywność sportowa jest jednym z priorytetów działalności szkół, klubów sportowych i samorządu gminnego.
Na terenie gminy Dobrzyca istnieje Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Czarni" w Dobrzycy, Klub Sportowy "Płomyk" w Koźmińcu, oraz 11 Ludowych Zespołów Sportowych /Fabianów, Galew-Trzebin, Karmin, Karminek, Koźminiec, Lutynia, Nowy Świat,Polskie Olędry, Sośnica, Sośniczka, Trzebowa/. Jest 7 boisk sportowych.
W szkołach działają 3 Uczniowskie Kluby Sportowe:" Kopernik" przy Szkole Podstawowej w Dobrzycy, "Platan" przy Gimnazjum w Dobrzycy, "Lutynka " przy Szkole Podstawowej w Karminie.

Corocznie organizowanych jest wiele zawodów sportowych o różnym zasięgu. Należą do nich przede wszystkim turnieje piłki nożnej, siatkówki, tenisa stołowego, szachowy , warcabowy,bilardowy, kręglarski; halowe turnieje piłki nożnej i koszykówki dla młodzieży oraz biegi przełajowe.

Dużym osiągnięciem w rozwoju sportu amatorskiego są ligi gminne, które pozwalają na aktywne spędzanie wolnego czasu dużej liczbie mieszkańców, szczególnie ludzi młodych. Są to gminne ligi: piłki nożnej,halowej piłki nożnej szkoł podstawowych, siatkówki, tenisa stołowego, piłki nożnej trampkarzy.

Bardzo ważnymi wydarzeniami sportowymi w gminie są takie imprezy jak:
- Bieg Mikołajczykowski,
- Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka, w kategorii młodzików.

W rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kaliszu bierze udział kilka drużyn z naszej gminy: KS "Płomyk" w Koźmińcu w klasie okręgowej, MLKS "Czarni" Dobrzyca w kl. "A", Czarni II Dobrzyca-Fabianów w kl "B" i 2 drużyny młodzieżowe "Czarnych" Dobrzyca i 2 drużyny młodzieżowe "Płomyka" Koźminiec.

Do organizacji imprez aktywnie włączają się szkoły, organizacje społeczne, samorządy wiejskie, którzy także sami organizują wiele różnych festynów innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnch.

Aktywnie działa Rada Gminna Zrzeszenia LZS - skupia 11 LZS-ów + MLKS "Czarni" Dobrzyca, ok. 300 członków. Przewodniczącym Rady jest Rafał Kołaczyk z Dobrzycy.
Oprócz uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Radę Gminną, poszczególne koła organizują festyny, turnieje itp. na terenie swoich miejscowości.
Członkowie LZS poza działalnością sportową uczestniczą w pracach społecznych np. przy budowie i remontach boisk sportowych, szatni oraz innych pracach na terenie wsi.
W ostatnim okresie np. wykonano wiele prac przy urządzaniu boiska sportowego w Nowym Świecie.
Działalność LZS-ów, przy organizacji imprez i w innych sprawach, także od strony finansowej wspiera Urząd Gminy.

Wiele imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów organizowanych jest w szkołach podstawowych, gimnazjum. Popularne dyscypliny sportowe to: piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, biegi w tym przełajowe.
W szkołach działają 3 Uczniowskie Kluby Sportowe : 2 w Dobrzycy, 1 w Karminie.
W szkołach organizuje się bardzo udane festyny sportowo-rekreacyjne np. w Dobrzycy - "Kopernik" o zasięgu gminnym.

Gmina Dobrzyca ma wiele osiągnięć w rozwoju sportu masowego, reprezentowana jest na wielu imprezach powiatowych, w tym m.in. organizowanych w ramach Związku Gmin Ziemi Pleszewskej, rejonowych zajmując czołowe miejsca.

W budżecie gminy zabezpieczane są środki na utrzymanie bazy, organizację imprez, doposażenie klubów, LZS-ów w sprzęt. W roku 2007 przeznaczono na ten cel - 66.929 zł.

Pondato w roku 2007 przeznaczono 30.000 zł dotacji na działalność sportową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym dla MLKS "Czarni" Dobrzyca - 25.000 zł i KS "Płomyk" Koźminiec - 5.000 zł

W ramch inwestycji w roku 2007 wydztkowano kwotę 34.587 zł na:
- zakup ciągnika do koszenia trawy - 12.677 zł,

- dokumentację na boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni w Dobrzycy prz szkole - 3.950 zł,

- budowę sali widowiskowo-sportowej w Dobrzycy / przygotowanie inwestycji/ - 17.960 zł

 

Sport - rekreacja - w obiektywie


BIEG MIKOŁAJCZYKOWSKI W DOBRZYCY

 

 

 

 

 

 

Dobrzyca - Ogólnopolski Wyścig Kolarski im. Stanisława Mikołajczyka, w kategorii młodzików

 

Kajakarka Izabela Dylewska w Dobrzycy

 

 

FESTYN CHARYTATYWY "Dar serca dla Mateusza" - 10 czerwca 2007 na boisku KS "Płomyk" w Koźmińcu

W dniu 10 czerwca 2007 r. na boisku sportowym KS „Płomyk" w Koźmincu zorganizowano FESTYN CHARYTATYWNY „Dar serca dla Mateusza"

Festyn rozpoczął mecz o mistrzostwo kl.A" pomiędzy „Płomykiem Koźminiec i „Czarnymi"Dobrzyca. Mecz zakończył się wynikiem 6:0 dla gospodarzy i awansem do klasy okręgowej. Damian Baran otrzymał puchar dla najlepszego strzelca sezonu, a wszyscy piłkarze „Płomyka" medale z rąk Wójta Jarosława Pietrzaka.
W drugim meczu oldboyów gminy Dobrzyca z drużyną Rolbudu Taczanów był wynik 1:1.

W czasie festynu były występy orkiestry dętej, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa, gdzie główną nagrodą był rower górski. Sprzedano wszystkie losy za kwotę 2,5 tys. zł.
Z innych atrakcji: można było strzelać karne bramkarzowi „Floty" Świnoujście - Sergiuszowi Prusakowi. W zawodach, w których brało udział 50 osób zwyciężył Marcin Krawczyk.
Witold Piwnicki został mistrzem w rzucie beretem - na odleglość ponad 43 m.

Wielkim zainteresowanie cieszyła się licytacja gadżetów sportowych / kupić było można m.in. koszulki piłkarskie: Olgierda Moskalewicza, Odry Wodzisław, koszulki siatkarzy: AZS Częstochowa - Pawła Woickiego, Jastrzębskiego Węgla - Pawła Ruska, z podpisami zawodników Mostostalu, Resovi Rzeszów wiele innych gadżetów żużlowych./
Za największą kwotę - 1.700 zł sprzedano piłkę z podpisami reprezentantów Polski w piłce nożnej.

Dochód z całej licytacji wyniósł - 6.200 zł , a ogółem z festynu - 9.122 zł.
Uzbierane środki przekazano na leczenie chorych: MATEUSZA ROŻKA z Ostrowa Wlkp. - 8.122 zł /syna byłego zawodnika „Czarnych" Dobrzyca/ i Adasia Przybylskiego z Pleszewa - 1.000 zł.
Podziękowania od rodzin dla organizatorów i uczestników festynu.

Organizatorami imprezy byli: KS „Płomyk" Koźminiec, Urząd Gminy i Gminne Centrum Kultury w Dobrzycy, MLKS „Czarni"Dobrzyca
Patronat medialny: TYGODNIK „ŻYCIE PLESZEWA"

 

 

 

 

 

 

 

--------------------Turystyka-------------------

 

 

Funkcja turystyczna danego obszaru uzależniona jest od jego zasobów przyrodniczo - krajobrazowych oraz zabytków kultury materialnej. Brak dużych obszarów leśnych i akwenów wodnych sprawia, iż gmina Dobrzyca nie posiada wybitnych walorów turystyczno-rekreacyjnych. Obszar gminy jest jednak bogaty w zabytki, przede wszystkim sakralne, a sama miejscowość Dobrzyca jest interesującym zespołem urbanistyki małomiasteczkowej o historycznym rodowodzie, z ciekawymi obiektami kultury materialnej. Stale poprawia się estetyka gminy, w co aktywnie włączają się szkoły, samorządy wiejskie, organizacje społeczne, a przede wszystkim mieszkańcy, upiększający swe obejścia. W roku 2001 projekt „Piękna zieleń naszej gminy" został nagrodzony w konkursie wojewódzkim.

Najciekawszym obiektem turystycznym na terenie gminy Dobrzyca jest Zespół Pałacowo-Parkowy z końca XVIII, ufundowany przez generała Augustyna Gorzeńskiego, a zaprojektowany przez architekta Stanisława Zawadzkiego, czołowego architekta epoki klasycyzmu w Polsce. Piętrowy pałac zbudowany jest z dwóch brył, ustawionych pod kątem prostym. Przypomina kształt węgielnicy masońskiej o wejściu poprzedzonym portykiem i dwóch parach kolumn toskańskich, umieszczonych na skrzyżowaniu skrzydeł. Wnętrze pałacu zachowało ozdobną stolarkę, sztukatorską dekorację i iluzjonistyczne malarskie dekoracje z ok. 1800 r.

Wokół rozciąga się park z końca XVIII w. z czterema stawami. W tym parku o charakterze sentymentalno-romantycznym rośnie wiele starych drzew m.in. najstarszy w Polsce paklon (klon polny) oraz jeden z największych w Europie platanów. W parku znaleźć można budowle romantyczne: oficyna z łamanym dachem typu krakowskiego, ośmiokolumnowy monopter, stojący na sztucznej wyspie na stawie, miniatura rzymskiego panteonu z kopułą i portykiem kolumnowym, sztuczna grota, stylizowana woliera z domkiem dla pawi.

Po wojnie zaniedbany Zespół Pałacowo-Parkowy przeszedł na własność Skarbu Państwa i mimo pewnych prac renowacyjnych, podjętych na początku lat pięćdziesiątych, stopniowo popadał w ruinę. Pałac pełnił bowiem wielorakie funkcje, do których nie był przygotowany, m.in. był siedzibą szkoły, przedszkola, bibliotek i biur. Mieszkały w nim również liczne rodziny. Spowodowało to jego postępującą dewastację. W latach sześćdziesiątych zniszczeniu uległy sztuczne ruiny, w siedemdziesiątych rozebrano oryginalne stajnie cugowe (na planie podkowy) i znaczną część ceglanego parkanu. Systematycznie zmniejszała się też powierzchnia parku, a drzewostan był trzebiony. Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, prof. Kazimierza Malinowskiego, narodził się zamysł powołania w Dobrzycy filii tegoż Muzeum. Do tych planów powrócono dopiero w latach osiemdziesiątych. Na mocy porozumienia między Ministrem Kultury i Sztuki a Wojewodą Kaliskim, w 1988 roku Urząd Gminy w Dobrzycy przekazał tereny Zespołu Muzeum Narodowemu w Poznaniu, które utworzyło tu swój oddział.

Obecnie Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy jest placówką, nad którą nadzór sprawuje Marszałek Województwa Wielkopolskiego po przejęciu obiektu od Starostwa Powiatowego w miesiącu lipcu 2002 r.

Przez kilka lata w muzeum trwały intensywne prace remontowo-konserwatorskie z widocznymi efektami. W maju 2004 r. udostępniono pałac dla zwiedzających, a oficjalne otwarcie nastąpiło 14 lutego 2005 r. z udziałem Waldemara Dąbrowskiego Ministra Kultury.

Należy zaznaczyć, iż w niewielkiej odległości od Dobrzycy znajdują się dwa inne muzea - Oddziały Muzeum Narodowego w Poznaniu - w Gołuchowie (zamek Czartoryskich z 2. poł. XVI w. ze słynną kolekcją waz antycznych) oraz w Śmiełowie (Muzeum im. Adama Mickiewicza). Czyni to z obszaru tych trzech gmin atrakcyjny obszar turystyczny, który może być wspólnie promowany. W strategii rozwoju powiatu pleszewskiego zawarty jest projekt budowy ścieżki rowerowej łączącej obiekty w Dobrzycy i Gołuchowie.


Do innych ciekawych obiektów zabytkowych na terenie gminy należą:
- Siedziba Urzędu Gminy z II połowy XIX w.
- Dawny zajazd w Rynku z końca XVIII w.
- Drewniany kościół św. Tekli z wieżą i sygnaturką z rokokowymi elementami wyposażenia wnętrza.
- Dawny późnoklasycystyczny kościół ewangelicki z lat 30-tych XIX w.
- Fabianów - Pałac eklektyczny z ok. 1900 r. - obecnie Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym.
- Karmin - Dwór pochodzący z l połowy XIX wieku o planie nieregularnego wielokąta z 4-spadowym dachem mansardowym.
- Koźminiec - neogotycki kościół poewangelicki Podwyższenia Krzyża Świętego z końca XIX wieku, z wieżą krytą dachem dwuspadowym z bocznymi szczytami.
- Lutynia - kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1801-1802 r., o kwadratowej wieży z baniastym hełmem i półkolistej zakrystii. Klasycystyczne wnętrze wyposażono w obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XII wieku, ołtarze boczne dekorowane są rokokowymi zwieńczeniami, a organy pochodzą z końca XVIII wieku.
- Sośnica - przebudowany dwór z 1780 roku kryty dachem 4-spadowym - obecnie szkoła podstawowa.
- Drewniany kościół Św. Magdaleny z 1745 r. z gontowym dachem i wieżyczką wyposażony w rokokowy ołtarz, ambonę i chrzcielnicę z połowy XIII wieku oraz polichromię z XVIII wieku.
- Trzebowa - eklektyczny pałac z połowy XIX wieku.
- Drewniany wiatrak koźlak z połowy XIX w.

Interesującym miejscem jest obelisk na rynku w Dobrzycy ku czci premiera Stanisława Mikołajczyka, który młodzieńcze lata spędzał na Ziemi Dobrzyckiej.

Do głównych walorów przyrodniczych gminy należy obszar chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie" w okolicach wsi Koźminiec oraz pomniki przyrody, w tym 29 drzew i 3 głazy narzutowe. Dużym atutem gminy jest to, iż jej środowisko jest wolne od większych zanieczyszczeń i zagrożeń.

Odwiedzający gminę mają możliwość skorzystania z noclegów w następujących obiektach w Dobrzycy:
- przy Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy
- gospodarstwie agroturystycznym "Pod lasem" , przy ul. Krotoszyńskiej 73 /Anna Jędrzejak/

Rozwój funkcji turystycznych gminy powinien się opierać o istniejące zabytki (m.in. Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy), a także należy wykorzystać możliwość rozwoju agroturystyki i turystyki rowerowej. Do wzrostu atrakcyjności turystycznej gminy z pewnością przyczyni się planowana budowa zalewu - zbiornika retencyjnego na Lutyni, który wzbogaci walory krajobrazowe i stanowić będzie bazę dla rozwoju różnorodnych form rekreacji. Istotnym zadaniem jest również kontynuacja zadrzewiania i zalesiania wybranych obszarów gminy (na gruntach o niskiej jakości).

Zapraszamy do zwiedzania zabytków w tym Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy /więcej o muzeum na stronie www. - patrz LINKI/

 

 

Zespół Pałacowo-Parkowy zwany " Dobrzyckimi Łazienkami" / fot.Dariusz Bógdał /

Informacja - patrz: www.dobrzyca-muzeum.pl

 

 

Informacje na temat Sanktuarium na stronie internetowej - patrz: www.parafia.lutynia.webpark.pl

 

 

 

 

Głaz narzutowy w Rudzie k/ Lutyni

 

Zabytkowe kościoły parafialne w Dobrzycy i w Sośnicy

 


Obelisk ku pamięci Premiera RP Stanisława Mikołajczyka - odsłonięty 22 września 1991 r. na rynku w Dobrzycy

*********

*********************************

*********

Gmina Dobrzyca jest członkiem Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu

O działalności WOT patrz na stronie: www.wotwielkopolska.pl