Bazagmin.pl

Ochrona zdrowia, opieka społeczna i bezpieczeństwo

Gmina zapewnia dobry dostęp do podstawowych usług zdrowotnych. W Dobrzycy działają: 3 niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, 2 gabinety stomatologiczne oraz 3 apteki.

Oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy/ który mieści się w budynku Urzędu Gminy/, działa świetlica socjoterapeutyczna w Dobrzycy i Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie.

    ------------///------------

Bezpieczeństwo mieszkańców zabezpiecza m.in. Posterunek Policji w Dobrzycy przy ul. Cmentarnej 3.

Na terenie gminy działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym jednostka z Dobrzycy włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2004 r. OSP w Dobrzycy obchodziła swoje 100-lecie, w 2007 r. OSP w Koźmińcu - 75 lecie, w  2008 r.OSP w Galewie 100 - lecie, a w dniu 5 lipca 2009 r. OSP w Karmińcu będzie obchodziła - 100 lecie. 

 Prezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP jest Pan Zdzisław Woźniak.

Wg stanu na 31.12.2007 r. OSP na terenie gminy zrzeszały 447 członków w tym 321 czynnych.

 

W Dobrzycy znajdują się 3 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej /fot.Dariusz Bógdał/

 

 


W 2004 roku OSP Dobrzyca obchodziła swoje 100-lecie. Podobne uroczystości miały miejsce: w 2007 r. w Koźmińcu - 75 lecie, w 2008 r. w Galewie - 100 lecie.