Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Informacja o wyborze oferty w przetargu pn.: Budowa Strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej

Przetargi | 2010-08-13 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn. 13 sierpnia 2010 r. Z.P. 341/ 7/5/2010 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa strażnicy OSP w Nowostawach Dolnych na potrzeby świetlicy środowiskowej” została wy ana oferta firmy Przedsiębiorstwo... więcej...

Przetarg nieograniczony pn.: Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dmosinieę

Przetargi | 2010-07-28 | Publikujący: BIP - Dmosin

28/07/2010 S144 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta #id112556-I. #id112557-II. #id112558-III. #id112559-IV. #id112560-VI. PL-Dmosin: Wozy strażackie 2010/S 144-222130 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Gmina Dmosin Dmosin 9 Kontaktowy: Urząd Gminy Dmosin, Dmosin 9, 95-061 Dmosin. Do wiadomości: Alicja Włodarczyk, Sylwia Wosik 95-061 Dmosin POLSKA Tel. +48 468747485/8747377 E-mail: ugdmosin.zp@wp.pl Faks +48 468746294 Adresy... więcej...

Informacja o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Przebudowa drogi dojazgowej do gruntów rolnych Kołacin - Koziołki

Przetargi | 2010-07-22 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dn. 22 lipca 2010 r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Z.P. 341/ 6/1/2010 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki” Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamia, że w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kołacin – Koziołki”... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •  

Nasze Menu

Wiadomości

Biuletyn Informacji Publicznej