Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Damasławek
ADRES:
Rynek 8
KOD:
62-110
KONTAKT:
(+48 67) 26 13 611
(+48 67) 26 13 627
(+48 67) 26 13 002
(+48 67) 26 13 627
BUDŻET:
0,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
0 %
OBSZAR:
0 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
0 mieszkańców
WóJT GMINY DAMASłAWEK:
mgr inż.Andrzej Szewczykowski

Nasze Menu