Bazagmin.pl

Przetargi zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ ● Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Grzędach oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 185/2 o powierzchni 900 m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI- 27 630zł WADIUM - 2 763 zł Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wał zychu księga wieczysta Kw nr 22982/6 Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Bór , teren na którym zlokalizowana jest działka usytuowany jest... więcej...

Wyjaśnienia do przetargu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borówno - Etap I

Przetargi | 2010-08-11 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRROW w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Czarny Bór, 10.08.2010 r Gmina Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18 58-379 Czarny Bór RITiZP.341-6/10 Wg rozdzielnika dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORÓWNO- ETAP I W odpowiedzi na pytania dot. w/w przetargu informujemy : Pyt. „W pozycji 77i78 podane są dwie grubości warstwy mieszanek... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy.

Przetargi | 2010-07-26 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, 26.07.2010 r. RITiZP.341-5/10 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Uprzejmie informuję ,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : Remont dróg gminnych na terenie gminy Czarny Bór w dn. 22.07.2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Częstochowska 12,58-100 Świdnica. Cena oferty 817973,11 zł utto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 198583. Wójt mgr inż.Andrzej Chmielewski ... więcej...

Sprzedaż działek budowlanych

Przetargi | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ · Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borównie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 27/7 o powierzchni 1210 m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 39 600 zł WADIUM - 3960 zł ● Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Borównie oznaczonej w katastrze nieruchomości jak działka nr 27/9 o powierzchni 1097 m2 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 35 900 zł WADIUM- 3590 zł Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wał zychu księga... więcej...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORÓWNO- ETAP I

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Gmina Czarny Bór ogłasza przetarg nieograniczony poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust .8 Prawa zamówień publicznych na zadanie: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BORÓWNO- ETAP I Numer ogłoszenia w BZP: 186201 - 2010; data zamieszczenia: 13.07.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Bór , ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór, woj. dolnośląskie, tel.... więcej...

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Przetargi | 2010-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, 27.04.2010 r. RITiZP.341-1/10 OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY Uprzejmie informuję ,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: BUDOWA ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W CZARNYM BORZE WRAZ Z WYPOSAŻENIEM w dn. 23.04.2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą: Zakład Ogólnobudowlany , Usługi Transportowe Produkcja Materiałów Budowlanych, Jan Wodziak, Grzędy Górne 24, 58-379 Czarny Bór . Cena oferty 293100,81 zł utto. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP pod nr 99451... więcej...

sprzedaż nieruchomości gruntowej

Przetargi | 2010-04-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Jaczkowie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 214/3 o powierzchni 2053 m2 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 65 700 zł WADIUM - 6570 zł Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wał zychu księga wieczysta Kw nr 75201/4 Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Jaczków i Witków – MU - teren o funkcji mieszanej , mieszkaniowej i usługowej. Nieruchomość jest wolne... więcej...

sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przetargi | 2010-04-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

PRZETARG OGRANICZONY DO MIESZKAŃCÓW GMINY CZARNY BÓR na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku nr 1A przy ul. Skalników w Czarnym Borze, składającego się z jednego pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju i wc o powierzchni użytkowej 16,45 m², wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w udziale 227/10000CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 28 600 zł w tym: wartość współudziału w gruncie 350 zł WADIUM - 2860,00 zł Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wał zychu księga wieczysta Kw nr 25384 Przeznaczenie... więcej...

zbycie nieruchomości

Przetargi | 2010-01-14 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA II PRZETARG OGRANICZONY DO WŁAŚCICIELI DZIAŁEK SĄSIEDNICH NA ZBYCIE; Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Jaczkowie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 284/6 o powierzchni 557 m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 27 580,00 zł WADIUM - 2758,00 zł Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Jaczkowie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 284/9 o powierzchni 128 m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 4470,00 zł WADIUM - 447,00... więcej...

Informacja o wyborze oferty.

Przetargi | 2009-12-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór,8.12.2009r. RITiZP.341-8/09 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAKORZYSTNIEJSZEJ Zgodnie z art. 92 i art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję ,że w związku z rezygnacją Wykonawcy z podpisania umowy na wykonanie części zamówienia :Rejon V gmina Czarny Bór sołectwo Witków w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. : Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2009/2010, jako najkorzystniejszą wy ano ofertę firmy :Transport Ciężarowy Marek Rutkowski Witków 120, 58-379 Czarny Bór Cena oferty: Rejon... więcej...

sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Przetargi | 2009-09-17 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY NA ZBYCIE Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w Jaczkowie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 284/6 o powierzchni 557m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 27 580,00 zł WADIUM - 2758,00 zł Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Jaczkowie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 284/9 o pow. 128 m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 4470,00 zł WADIUM - 447,00 zł Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie... więcej...

sprzedaż nieruchomości gruntowej

Przetargi | 2009-09-17 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy w Czarnym Borze ogłasza : 1. przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej , położonej w Czarnym Borze przy ul. Wesołej oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 795 o powierzchni 754 m², dla której w Sądzie Rejonowym w Wał zychu prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 76023 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 35 820,00 zł WADIUM - 3 582,00 zł 2. przetarg na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej w Czarnym Borze przy ul. Wesołej, oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 480/18 o pow. 23 m², dla której... więcej...

sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

Przetargi | 2009-06-26 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA III PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno - gospodarczym położonej w Jaczkowie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 294 o powierzchni 353 m² CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 3600,00 zł WADIUM - 360,00 zł Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Witków Jaczków – MR - tereny zabudowy mieszanej- mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Nieruchomość są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •