Bazagmin.pl

Aktualności zobacz archiwum

  •  
  • Strony: 1
  •  

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ORGANIZACJI WYPOCZYNKU LETNIEGO

Aktualności | 2010-04-20 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

O G Ł O S Z E N I E Działając na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2003 r . Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Wójt Gminy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarny Bór I. R O D Z AJ Z A D A N I A Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w organizowanych formach szkolenia sportowego propagując zdrowy tryb życia oraz organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. II. W Y S O K... więcej...

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarny Bór

Aktualności | 2010-01-18 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, dnia 18.01.2010 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Czarny Bór o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy Czarny Bór Nr VII/32/2007 z dnia 21.06.2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czarny Bór i Borówno obejmującego obszar... więcej...

Turniej „Młody Przedsiębiorca” 2009 zakończony

Aktualności | 2009-12-14 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

11 grudnia 2009r w godzinach od 12.00 do 14.00 odbył się kolejny już coroczny Turniej Przedsiębiorczości organizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej, finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Turniej został objęty patronatem przez Senatora RP Romana Ludwiczuka, Prezydenta Miasta Wał zycha Piotra Kruczkowskiego oraz J.M. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wał zychu. W tym roku w Turnieju wzięło udział 15 szkół gimnazjalnych z całego powiatu wał zyskiego. W październiku . młodzież z 3 klas gimnazjów, które zgłosiły się... więcej...

Zakończyły się badania „Trendy 2010-2020”

Aktualności | 2009-11-26 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Zakończyły się badania „Trendy 2010-2020” Czas na ostatni etap projektu: prezentacje i upowszechnianie wyników badań. W ramach projektu „Prognoza trendów zmian gospodarczych w powiecie wał zyskim na lata 2010 – 2020 – projekt badawczy” realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej odbyły się badania terenowe skierowane do poszczególnych grup respondentów – mieszkańców powiatu wał zyskiego. Dzięki zastosowaniu wywiadów kwestionariuszowych, indywidualnych wywiadów pogłębionych, w których... więcej...

„Szansa dla rolników – szansą dla gospodarki województwa dolnośląskiego”

Aktualności | 2009-11-17 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W ramach projektu proponujemy naszym Uczestnikom szkolenia zawodowe do wyboru: - bukieciarz, gdzie uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną za zakresu profesjonalnego przygotowywania kompozycji florystycznych - oraz drugie szkolenie z zakresu kasjera handlowego, które obejmie m. in. obsługę kasy fiskalnej, płatności gotówkowe i bezgotówkowe - a także kurs języka angielskiego, niemieckiego i czeskiego na poziomie dostosowanym do ich wiedzy i umiejętności Uczestnicy zostaną objęci również wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego, które... więcej...

Warsztaty Przedsiębiorczości – zakończone!Przed nami „V Regionalny Turniej Przedsiębiorczości”

Aktualności | 2009-11-17 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Warsztaty Przedsiębiorczości – zakończone! Przed nami „V Regionalny Turniej Przedsiębiorczości” W 15 gimnazjach powiatu wał zyskiego zakończyły się warsztaty przedsiębiorczości - pierwszy etap projektu realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej „Młody Przedsiębiorca – V edycja” i finansowanego przez Narodowy Bank Polski. W terminie od 19 października do 6 listopada 2009r. 20 osobowa grupa uczniów każdej ze szkół otrzymała podstawową wiedzę potrzebną do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Kolejnym... więcej...

SPOTKANIE Z WANDĄ CHOTOMSKĄ

Aktualności | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Spotkanie z Wandą Chotomską w GBP w Czarnym Borze w dniu 02.06.2009 r. o godz. 9.00 Spotkanie z Wandą Chotomską, odbyło się w GBP w Czarnym Borze w ramach akcji "Z książką na walizkach" w dniu 02 czerwca 2009 r. o godz. 9.00 W szóstym dolnośląskim spotkaniu najbardziej znanej współczesnej autorki książek dla dzieci uczestniczyły dzieci ze szkoły podstawowej z Czarnego Boru, Witkowa oraz z Czarnego Boru na Litwie. Uczestniczyło około 70 dzieci. Na początku spotkania uczennice klasy V ze szkoły podstawowej przywitały naszego gościa piosenką akcjipt. "Z... więcej...

KONKURS PLASTYCZNY SŁOWO MALOWANE

Aktualności | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze zaprasiła do udziału w konkursie plastycznym ,,Słowo malowane” dzieci z przedszkola i uczniów klas I-III szkoły podstawowej z gminy Czarny Bór. Konkurs byłpoświęcony ilustracji don wierszy Wandy Chotomskiej. Każdywiersz dawał możliwość prezentacji tematów w innej technice. Zaproponowano następujące wiersze: **************************************************** „Kurcze blade” Technika: wyklejanka, wydzieranka, wycinanka Format prac: A4 **************************************************** „Hipopotam” Technika... więcej...

WARSZTATY SZKOLENIOWE - HAFT WSTĄŻECZKOWY

Aktualności | 2009-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

DODR Powiatowy Zespół Doradców w Wał zychu z Gminną Biblioteką Publiczną w Czarnym Borze zorganizowali Warsztaty szkoleniowe I stopnia "Dodatkowe źródła dochodu dla wiejskich gospodarstw domowych - Haft wstążeczkowy". Warsztaty prowadzone były w okresie od 21.11.2007 - do 20.04.2009r. Zrealizowano 60 godzin zajęć, w tym5 teoretycznych. Warsztaty prowadziła p. Ewa Kokoszka z Wał zycha. W warsztatachuczestniczyło 15 osób. Celem warsztatów było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wytwarzania rękodzieła / poznanie ściegów... więcej...

Trening uruchomienia systemu alarmowego

Aktualności | 2009-05-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Zgodnie z § 10 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych spawach informujemy, że na zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego dnia 08 maja /piątek/ 2009 roku o godz. 12:00 zostanie przeprowadzony na terenie powiatu wał zyskiego trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania . Na ok. minutę rozlegnie się modulowany dźwięk syreny alarmowej – ogłoszenie alarmu o skażeniach. ... więcej...

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WITKOWIE

Aktualności | 2009-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Czarny Bór (nazwa organu prowadzącego szkołę lub placówkę) ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witkowie, Witków 89, 58-379 Czarny Bór (nazwa i adres szkoły lub placówki) 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,... więcej...

Informacja o relizacji projektu „Biuro Porad Obywatelskich – poMOC dla Ciebie i Twojej rodziny”

Aktualności | 2009-04-27 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Stowarzyszenie O ona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” w Wał zychu informuje, iż realizuje projekt pt. „Biuro Porad Obywatelskich – poMOC dla Ciebie i Twojej rodziny”. Głównym założeniem projektu jest upowszechnienie dostępu do poradnictwa i rzecznictwa obywatelskiego, podniesienie świadomości i kultury prawnej obywateli. Przeprowadzać będziemy także bezpłatne mediacje. Porad udzielamy bezpośrednio w Biurze Porad Obywatelskich w Wał zychu, w punkcie porad w Czarnym Borze oraz telefonicznie, internetowo (e-mail, GG, skype) i drogą tradycyjnych... więcej...

Gimnazjaliści tworzą biznesplany i przygotowują się do Turnieju Przedsiębiorczości

Aktualności | 2008-12-03 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W 15 gimnazjach na terenie powiatu wał zyskiego odbyły się Warsztaty Przedsiębiorczości. Przeprowadzono je w ramach projektu „ Młody Przedsiębiorca – po raz czwarty”. Podczas 8 godzinnych spotkań młodzież poznała tajniki prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz aktywnych metod poszukiwania pracy. Projekt jest objęty patronatem Prezydenta Miasta Wał zycha, Senatora Romana Ludwiczuka oraz Poseł Katarzyny Mrzygłockiej. Kolejnym etapem projektu jest Regionalny Turniej Przedsiębiorczości, który odbędzie się 17 grudnia 2008r. w siedzibie... więcej...

Zamki Regionu Wałbrzyskiego - wykład

Aktualności | 2008-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE ZAPRASZA WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA POKAZ MULTIMEDIALNY WRAZ Z WYKŁADEM, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.09.2008 R. W AULI GIMNZAJUM W CZARNYM BORZE O GODZ. 16.00 TEMATEM WYKŁADU BĘDĄ Zamki Regionu Wał zyskiego PROWADZĄCY Igor Hoffman Historyczny Klub Dyskusyjny ... więcej...

V ŚWIĘTO PIEROGA- 21.09.2008r.

Aktualności | 2008-08-26 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

V Święto Pieroga 21.09.2008 r. Wójt Gminy Czarny Bór zaprasza wszystkich na doroczne Święto Pieroga, które w 2008 r. odbędzie się po raz piąty. Impreza odbędzie się w Centrum Kultury w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 44. Organizatorzy dla gości przygotowali wiele atrakcji tj. pokazy artystyczne, pokazy zapaśnicze. Występy Zespołu Góralskiego „Janicki” oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Wał zych”. Święto zakończy się zabawą taneczną dla gości przygotowaną przez organizatorów. Poniżej przedstawiamy program imprezy: 15.00... więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Aktualności | 2008-08-14 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

OGŁOSZENIE WÓJT GMINY CZARNY BÓR OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE  Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borównie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 27/7 o powierzchni 1210 m˛ dla której w Sądzie Rejonowym w Wydział VII Ksiąg Wieczystych w Wał zychu prowadzona jest księga wieczysta Kw nr 22772 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI - 35 100,00 zł WADIUM - 3 510,00 zł  Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borównie oznaczonej w katastrze nieruchomości jako działka nr 27/9 o powierzchni 1097... więcej...

Trening uruchomienia systemu alarmowego

Aktualności | 2008-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

TRENING URUCHOMIENIA SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA Zgodnie z § 10, ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych spawach informujemy, że na polecenie Wojewody Dolnośląskiego, dnia 01 sierpnia (czwartek) 2008 roku o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony na terenie powiatu wał zyskiego trening uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania. Na ok. minutę rozlegnie się dźwięk syreny alarmowej – ogłoszenie alarmu powietrznego.... więcej...

Ogłoszenie o przystąpieniu Gminy Czarny Bór do programu

Aktualności | 2008-06-27 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Ogłoszenie Wójt Gminy Czarny Bór informuje o przystąpieniu Gminy Czarny Bór do obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie". Jednostką, która w imieniu Gminy realizowała będzie Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze, ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór. I. Warunki ubiegania się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu: 1. O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może... więcej...

Sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Lokalna Pracownia Aktywności Społecznej w Czarnym Borze”

Aktualności | 2008-06-26 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Sprawozdanie z realizacji projektu pt. „Lokalna Pracownia Aktywności Społecznej w Czarnym Borze”... więcej...

  •  
  • Strony: 1
  •