Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Czarny Bór, dnia  21 lipca 2010 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

             WÓJTA GMINY CZARNY BÓR

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków

 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały Nr XXXIV/175/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witków i Jaczków. Granice terenu objętego zmianą planu przedstawia załącznik graficzny do wyżej wymienionej uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze, XXX-lecia PRL 18, 58 – 379 Czarny Bór w terminie do dnia 31 sierpnia 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

                                                Wójt

                                                                                        mgr inż. Andrzej Chmielewski