Bazagmin.pl

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Czarny Bór-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

Komunikaty | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

Wójt Gminy Czarny Bór

  

                                                                                                                                    Czarny Bór, dnia 21 lipca 2010 r.

 

  

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Bór

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Czarny Bór uchwały nr XXXIV/176/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnym Borze, ul. XXX-lecia PRL 18, 58 – 379 Czarny Bór w terminie do dnia  31 sierpnia 2010 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

                                                                                                     Wójt

                                                                                                     mgr inż. Andrzej Chmielewski