Bazagmin.pl

Komunikaty

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ - 13.07.2010R.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 13.07.2010r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Czarnym Borze odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

Porządek Posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjecia Strategii Rozowju Ekomuzeum wokół Trójgarbu na lata 2010-2020.

2. Omówienie stanu technicznego placówek oświatowych i obiektów sportowych oraz świetlic.

3. Plan pracy na II półrocze 2010r.

3. Sprawy różne.