Bazagmin.pl

Komunikaty

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska - 30/06.2010r.

Komunikaty | 2010-06-28 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

                    Dnia 30 czerwca 2010r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Czarny Bór przy ul. XXX – Lecia PRL 18 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Ochrony Środowiska  

 

   Tematem posiedzenia będzie :

 

1. Omówienie planu urządzeniowo – rolnego oraz granicy rolno – leśnej

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

    ceny sprzedaży lub pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego

    nieruchomości , w wyniku uwzględnienia roszczeń w art.209 a ust.1 ustawy o gospodarce

    nieruchomościami.

3. Sprawa wykupów gruntów od Pana Olczaka.

4. Sprawy różne.