Bazagmin.pl

Komunikaty

Utylizacja padłych zwierząt

Komunikaty | 2010-06-24 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

K O M U N I K A T

Urząd  Gminy w Czarnym Borze uprzejmie informuje , iż gmina Czarny Bór ma zawartą  umowę  na odbiór  i utylizację padliny zwierząt  leśnych  oraz   zwierząt  o nieustalonym właścicielu  ( dot. tylko bezpańskich psów i kotów)  z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym „FARMUTIL”  w  Śmiłowie. 

W razie wystąpienia na terenie sołectwa przypadków padliny  w/w zwierząt – fakt ten należy zgłosić  na tel. (74) 8450139 w Urzędzie  Gminy Czarny Bór   w dniach i godzinach urzędowania  tj. od poniedziałku. do piątku w godz.  -  700 do 1500).   

W pozostałych dniach i godzinach u sołtysa wsi.

                                                               Wójt Gminy

                                                mgr inż. Andrzej Cmielewski