Bazagmin.pl

Komunikaty

POSIEDZENIE KOMISJI PLANU, BUDŻETU I STRATEGII ROZWOJU - 8 czerwca 2010r.

Komunikaty | 2010-06-02 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 08.06.2010r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Strategii Rozwoju.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2010r.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

3. Fundusz sołecki - realizacji.

4. Droga transportu ciężarowego "Obwodnica Czarnego Boru" - stan przyotowań dokumentacji.

5. Sprawy różne.