Bazagmin.pl

Komunikaty

POSIEDZENIE KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ - 21.05.2010r.

Komunikaty | 2010-05-18 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 21.05.2010r. o godz. 16.00 w Centrum Kultury przy ul. Sportowej 44 w Czarnym Borze odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej

Porządek Posiedzenia:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjecia Strategii Rozowju Ekomuzeum wokół Trójgarbu na lata 2010-2020.

2. Informacja Wójta Gminy dotycząca funduszu zdrowotnego dla nauczycieli i jakie są śrdoki przeznaczone na te cele.

3. Sprawy różne.