Bazagmin.pl

Komunikaty

Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 20010r.

Komunikaty | 2010-04-30 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

KOMUNIKAT REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I SPOŁECZNYCH

 

Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 20010r.

 

W dniu 21 kwietnia 2010r. Marszałek Sejmu RP wydał postanowienie o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 65, poz. 405) ustalając datę wyborów na niedzielę 20 czerwca 2010r.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w godz. 600 – 2000. Uprzejmie informuje się, że w RSOiS Urzędu Gminy, pok. Nr 6 można:

-         pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – do dnia 18 czerwca 2009r.;

-         złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców – do dnia 18 czerwca 2010r.;

-         złożyć pisemny wniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do wybranego obwodu głosowania – do dnia 15 czerwca 2010r.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się na żądanie wyborcy zmieniającego miejsce pobytu przed dniem głosowania. Wyborca odbiera zaświadczenie osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę, jeżeli w upoważnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy.

Do spisu wyborców mogą być dopisani wyborcy przebywający czasowo na terenie gminy Czarny Bór w okresie obejmującym dzień głosowania oraz wyborcy nigdzie nie zamieszkali, ale przebywający na terenie gminy. Wyborcy niepełnosprawni zamieszkali na stałe mogą dopisać się do wybranego przez siebie obwodu głosowania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Takim lokalem jest lokal wyborczy w Gimnazjum w Czarnym Borze, gdzie mieści się Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 oraz Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5. Sprawy załatwia się w pok. Nr 6 Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                          Wójt Gminy Czarny Bór

                                                                                                   mgr inż. Andrzej Chmielewski