Czarny Bór - Gmina wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/czarny_bor

Komunikaty

POSIEDZENIE KOMISJI PLANU, BUDZETU I STRATEGII ROZWOJU- 14.07.2010r.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 14.07.2010r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Planu, Budżetu i Strategii Rozwoju.

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2010r.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009-2013.

3. Plan pracy na II półrocze 2010r.

4. Droga transportu ciężarowego "Obwodnica Czarnego Boru" - stan przygotowań dokumentacji.

5. Sprawy różne.