Czarny Bór - Gmina wiejska - Bazagmin.pl
http://bazagmin.pl/czarny_bor

Komunikaty

POSIEDZENIE KOMISJI ZDROWIA, PORZĄDKU PUBLICZNEGO, SAMORZĄDU WIEJSKIEGO I POLITYKI SPOŁECZNEJ- 13.07.2010R.

Komunikaty | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy Czarny Bór

W dniu 13.07.2010r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Porządku Publicznego, Samorządu Wiejskiego i Polityki Społecznej.

Tematem posiedzenia:

1. Informacja Wójta Gminy na temat dróg gminnych i przepustów na terenie Gminy Czarny Bór.

2. Informacja Wójta Gminy na temat przystosowania obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.

3. Plan pracy na II półrocze 2010r.

2. Sprawy różne.