Bazagmin.pl

Służba Zdrowia

Na terenie gminy działa:

 

1. NZOZ "Czarny Bór" HORABIK-LORENCIK Sp.j.
ul. Skalników, 58-379 Czarny Bór, tel.(074) 8450760. Zakład ten zatrudnia 2 lekarzy, 2 pielęgniarki i 1 rejestratorkę. Gabinet zabiegowy czynny jest przez cały tydzień, zaś lekarze przyjmują od poniedziałku do piątku.

 

2. Praktyka Lekarza Rodzinnego - Kierownik dr Barbara Bąk,
ul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór, tel. (074) 845-02-51. Zatrudnionych jest tu 1 lekarz i 2 pielęgniarki. Lekarz przyjmuje od poniedziałku do piątku. Pełniony jest również dyżur w soboty.

 

3. Gabinet stomatologiczny - Kierownik dr Iwona Szaj
uI. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór, tel. (074) 845-08-74. Z lekarzem stomatologiem pracuje również 1 asystentka.

 

4. Apteka Leków Gotowych - Kierownik Małgorzata Pasierbul. Kamiennogórska 22, 58-379 Czarny Bór, tel.(074) 845-02-85.

 

5. Zakład Lecznictwa Odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór, tel. (074) 845-01-25 lub 845-01-24.