Bazagmin.pl

Gospodarka regionu

Na terenie gminy funkcjonuje ogółem 144 podmioty gospodarcze- w przeważającej liczbie prywatne zatrudniające po kilka osób.
Do największych należą:
- Kopalnie Melafiru spółka z o.o. w Czarnym Borze, będące własnością kapitału zagranicznego tj. austriackiego i niemieckiego. Zakład zatrudnia ok.100 osób. Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie ulega systematycznemu zmniejszaniu.
- Ubojnia i wytwórnia wędlin „KUMAGO”, spółka jawna w Czarnym Borze. Będąca własnością osób fizycznych. Prowadzi skup żywca wieprzowego, ubój i przetwórstwo mięsne. Następuje proces modernizacji i rozwoju. Zwiększa się zatrudnienie . Obecnie zatrudnienie wynosi ok.40 osób.

Pozostałe podmioty gospodarcze zajmują się różnymi dziedzinami działalności. Ze względu na sytuację gospodarczą kraju- następuje regres, a w najlepszym przypadku stagnacja ich działalności. Zajmują się w większości przeróbką drewna- tartaki, stolarka meblowa i budowlana. Pozostałe prowadzą usługi, rzemieślnicze „budowlane, motoryzacyjne, itp. Wychodząc naprzeciw ewentualnym inwestorom Rada Gminy uchwaliła preferencję inwestycyjną w postaci ulg w podatku od nieruchomości. Podmioty gospodarcze uruchamiające po raz pierwszy działalność produkcyjną lub usługową na terenie gminy zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres I roku, a zatrudniające co najmniej 2 osoby na okres 2 lat.

 

Struktura zatrudnienia