Bazagmin.pl

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia Gminy Czarny Bór wynosi 66 km2. Według stanu na 31. 12. 2007r. gminę zamieszkuje 4871 mieszkańców.
Z analizy danych wynika, że największym zaludnieniem charakteryzuje się Czarny Bór, który jest ośrodkiem administracyjno-usługowym gminy.