Bazagmin.pl

Ważniejsze adresy

Urząd Gminy
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór
tel. (074) 8450139, 8450137, 8450005
fax. (074) 8450006


Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kamiennogórska 22
58-379 Czarny Bór
tel. (074) 8450367


Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. XXX-Lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór
tel. (074) 8450048, (074) 8450029


Poczta
Czarny Bór tel. (074) 8450 123


Bank Gospodarki Żywnościowej
Oddział w Wałbrzychu
ul. XXX-lecia PRL 18
tel. (074) 8450 117


Praktyka Lekarza Rodzinnego
dr Barbara Bąk
ul. Kamiennogórska 22
tel. (074) 8450 251


Szpital Leczenia Odwykowego
ul. Parkowa 10
tel. (074) 8450 124


Apteka Leków Gotowych
ul. Kamiennogórska 22
tel. (074) 8450 285


Stacja benzynowa w Borównie
przy trasie Czarny Bór-Kamienna Góra.
Czynna całą dobę, tel. (074) 8450 172


Kościół Rzymsko-Katolicki w Czarnym Borze
tel. (074) 8450 130


NZOZ "Czarny Bór" Horabik-Lorencik Sp.j.
ul. Skalników 5, 58-379 Czarny Bór
tel. (074) 8450 760