Bazagmin.pl

Położenie

Gmina Czarny Bór leży na granicy dwóch powiatów : wałbrzyskiego i kamiennogórskiego, w strefie przygranicznej w odległości 12 km od przejścia granicznego w Lubawce i Golińsku .
Graniczy z gminami :
-Kamienna Góra,
-Marciszów,
-Stare Bogaczowice,
-Boguszów-Gorce,
-Mieroszów.
Przez gminę Czarny Bór biegnie linia kolejowa, relacji Wrocław-Wałbrzych-Jelenia Góra. W Czarnym Borze znajduje się bocznica kolejowa należąca do Kopalni Melafiru w Czarnym Borze.
Komunikacyjnie gmina położona jest na trasie Wałbrzych- Jelenia Góra. Położenie geograficzne pomiędzy Doliną Kotliny Krzeszowskiej a górami Kruczymi, Trójgarbem, Małym i Dużym Dzikowcem oraz Wielką Lesistą stwarza duże walory krajobrazowe i atrakcje turystyczne.
Składa się z sześciu sołectw:
- Borówno;
- Czarny Bór;
- Grzędy;
- Grzędy Górne;
- Jaczków;
- Witków.
Lasy zajmują 35% powierzchni całkowitej gminy- przeważają lasy iglaste. Wszystkie lasy uznane są za lasy ochronne grupy I spełniające ekologiczne funkcje ochronne charakterystyczne dla lasów górskich.
Ponad 62% powierzchni gminy to użytki rolne klasy IV, V i VI z przewagą gleb o średniej i słabej wartości rolniczej z przewagą łąk i użytków zielonych.
Rolnictwo w gminie Czarny Bór reprezentowane jest przez indywidualne gospodarstwa rolne. Charakterystyczną cechą gospodarstw jest duże rozdrobnienie, ponad 70% stanowią gospodarstwa do 10 ha.