Bazagmin.pl

Oświata, kultura

Oświata

 
Na terenie gminy działają następujące placówki oświatowe:

 1. Szkoła Podstawowa w Czarnym Borze - szkoła o klasach I-VI ul. XXX-Lecia PRL 19, 58-379 Czarny Bór, tel. (074) 8450190
 2.  Szkoła Podstawowa w Witkowie - szkoła o klasach I-VI
  58-379 Czarny Bór, tel. (074) 8450293 
 3. Gimnazjum w Czarnym Borze- o klasach I-III
  ul. Sportowa 44, 58-379 Czarny Bór, tel/fax (074) 8450579 
 4. Gminne Przedszkole Samorządowe w Czarnym Borze- klasy „0” + dzieci 3-5 lat
  ul. Skalników 5a, 58-379 Czarny Bór, tel. (074) 845-01-34
   

 

Kultura

 1. Ośrodek Kultury w Witkowie — od dnia 1 grudnia 2003 r. działa jako jednostka filialna Centrum Kultury w Czarnym Borze, Witków 13, 58-379 Czarny Bór
  Tel. 074 880 31 82
  Godziny zajęć: pn,wt,cz,pt - 14:00 - 20:00
  sb - 11:00-18:00 
 2. Świetlica Wiejska w Grzędach - od dnia 1 grudnia 2003 r. wchodzi w skład Centrum Kultury w Czarnym Borze jako jednostka filialna. 
 3. Świetlica Wiejska w Jaczkowie - od dnia 1 grudnia 2003 r. wchodzi w skład Centrum Kultury w Czarnym Borze jako jednostka filialna. 
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnym Borze ul. Sportowa 44 58-379 Czarny Bór 
 5. Filia Nr 1 GBP w Witkowie Witków 89 58-379 Czarny Bór