Bazagmin.pl

Zabytki

Ruina zamku książęcego

 

Budowę murowanego zamku zainicjował prawdopodobnie Bolko II świdnicko-jaworski w połowie XIV wieku. Niektóre źródła sugerują, że książę odebrał go siłą z rąk bliżej nieokreślonych właścicieli. Warownia nosiła wówczas nazwę Liebenau lub Castrum Schwarzwaldau. Przed 1374 rokiem założenie przeszło w posiadanie rodów rycerskich, najpierw Hackenborn, a następnie Czastelovic i Czetryców. W pierwszej połowie XV stulecia zamieszkiwali je husyci, co było przyczyną zniszczenia zamku przez oddziały mieszczan śląskich w roku 1437, podczas toczonych na tym terenie wojen religijnych. Warownię szybko odbudowano, ale z kolejnych zniszczeń, które nastąpiły w roku 1507, już się nie podniosła. Jeden z właścicieli budowli, Georg Czetryc (Czettritz), wzniósł w jej pobliżu na przełomie XVI i XVII wieku renesansowy dwór, przekształcony później w barokowy pałac. Opuszczona ruina z czasem zarosła, powoli integrując się z otaczającą ją przyrodą.

 

Zarośnięta wieża zamku Czarny Bór

źródło: Jacek Bednarek, www.zamkipolskie.com

 

źródło: Jacek Bednarek, www.zamkipolskie.com

 

Zamek wzniesiono na podmokłych łąkach, w dolinie zalewowej potoku Lesk. Było to prawdopodobnie regularne założenie typu kasztelowego, z zabudowaniami przy kurtynach zachodniej i północnej oraz z cylindryczną wieżą (ostatecznej obrony). Obecnie jest to kwadratowy nasyp ziemny o boku 23 metrów, otoczony dwiema fosami przedzielonymi wałem. Zachowały się relikty czworoboku murów obwodowych i położony w południowo-wschodnim narożniku dawnego zamku duży fragment potężnej wieży, której obecna wysokość wynosi 12 metrów. Całe założenie jest silnie zalesione i dość trudno dostępne. Aktualnie częściowo otacza je bagienko, i aby się dostać w bezpośrednie sąsiedztwo ruiny, trzeba albo obejść ją od tyłu, albo pokonać "most" z kamieni.


Relikty zamkowych murów

źródło: Jacek Bednarek, www.zamkipolskie.com

 

źródło: Jacek Bednarek, www.zamkipolskie.com

 

Wybierając się na zamek publicznym środkiem transportu w większości przypadków przejeżdżać trzeba przez Wałbrzych. Po wyjściu z dworca PKP Wałbrzych Miasto należy skręcić w prawo i dojść na pobliski przystanek, a tam wsiąść w autobus linii A lub C i podjechać dwa kolejne przystanki (na krańcówkę) na dworzec PKS. Stamtąd istnieje kilka możliwości dotarcia na miejsce; można na przykład wybrać autobus jadący do Kamiennej Góry. Zabytkowa ruina znajduje się w niewielkim lasku na północ od wsi. Z drogi głównej widoczne są jej górne partie. Wstęp wolny.