Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Czarna
KOD:
38-710
KONTAKT:
(+48 13) 46 19 009
(+48 13) 46 19 233
BUDŻET:
3 348 500,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
19.5 %
OBSZAR:
185 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
2 386 mieszkańców
WóJT:
Marcin Marek ROGACKI

Nasze Menu