Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Przetargi zobacz archiwum

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego GROSZEK typu 31.2 do kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku.

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Sukcesywna dostawa węgla kamiennego GROSZEK typu 31.2 do kotłowni Osiedlowej Zamawiającego w Glinojecku. Numer ogłoszenia: 259022 - 2010; data zamieszczenia: 20.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ościsłowie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ościsłowie w ramach programu rządowego Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 257134 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl Adres strony internetowej, pod... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Przetargi | 2010-08-19 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209168-2010 z dnia 2010-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Glinojeck Dostawę komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie... Termin składania ofert: 2010-07-22 Glinojeck: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej... więcej...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I

Przetargi | 2010-08-18 | Publikujący: BIP - Glinojeck

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DEMONTAŻ I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST – ETAP I Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156328 - 2010r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck, ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017,... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120811W (KĄTKI - KLICE) O DŁ 1050

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-08-05 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 19/10. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 120811W (Kątki-Klice) o dł 1050m”. Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres zamawiającego REGIMIN 22 Kod... więcej...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck 2010-07.27 IN.0303/30/09 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający: Gmina Glinojeck reprezentowana przez: Burmistrza Miasta i Gminy ul. Płocka 12 06-450 Glinojeck Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP: TAK Numer: portal UZP 209168 - 2010 Data: 14.07.2010 Tryb i przedmiot zamówienia: Rodzaj zamówienia: Dostawy Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Usługi transportowe w zakresie dowozu (przywóz i powrót) dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Glinojeck w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Usługi transportowe w zakresie dowozu (przywóz i powrót) dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Glinojeck w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Numer ogłoszenia: 238988 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DOWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 16/10 Regimin 03.08.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na – Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH POPRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-07-28 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 15/10 Regimin 28.07.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej z podziałem na zadania”. Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kalisz o długości około 500m. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE UTWARDZENIE EMULSJĄ I GRYSEM Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 14/10 Regimin 23.07.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania”. Zadanie 1: Budowa ciągu dróg gminnych w m. Lekówiec poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem o dł. 900m Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 1727000,00zł na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

Przetargi | 2010-07-20 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego krótkoterminowego w kwocie 1727000,00zł na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych. Numer ogłoszenia: 215668 - 2010; data zamieszczenia: 20.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego:... więcej...

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW DO SPRAWY NUMER 16/10 W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 2010-07-19 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

INFORMACJA Informacja dla wykonawców do sprawy nr. 16/10 w przetargu nieograniczonym „Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin. W SIWZ na stronie 9 w punkcie 3 Sposób adresowania oferty w podpunkcie 2 jest błąd w oznakowaniu koperty „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regimin” a winno być: „Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin” ... więcej...

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Remont w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku Gmina Glinojeck

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 165441-2010 z dnia 2010-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Glinojeck Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki drzwiowej oraz wykonanie malowania w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku. Oferowana stolarka musi posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczające ją do stosowania o wyrobach... Termin składania ofert: 2010-07-09 Glinojeck: Remont w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku Gmina Glinojeck Numer ogłoszenia: 189375 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Glinojeck: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck

Przetargi | 2010-07-14 | Publikujący: BIP - Glinojeck

 function redirectPage(link); Glinojeck: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck Numer ogłoszenia: 209168 - 2010; data zamieszczenia: 14.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE DOWOŻENIE UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY REGIMIN

Przetargi | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-07-13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 16/10. Nazwa zadania: Dowożenie uczniów zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie, Szkoły Podstawowej w Pniewie Czeruchach, Szkoły Podstawowej w Szulmierzu, Szkoły Podstawowej w Zeńboku i z powrotem do miejsca ich zamieszkania oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Regimin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie ul. Sienkiewicza 13, Szkoły... więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: „na remont w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku Gmina Glinojeck

Przetargi | 2010-07-12 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck 12.07.2010 r. BP-7020/17/10 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w przetargu nieograniczonym „na remont w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku Gmina Glinojeck", wy ano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo-Budowlany „REM-BUD" J. Karowski A. Pikalski Spółka... więcej...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I

Przetargi | 2010-07-09 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck, dn. 09.07.2010 r. OŚ. 7061-6/10/2010 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) informuję o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest – etap I”, na terenie miasta i gminy Glinojeck. Postępowanie zostało zakończone wyborem następującej oferty: P.H.U.P.... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ UŁOŻENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-07-08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-07-08 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 15/10. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej z podziałem na zadania..” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY REGIMIN Adres... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE UTWARDZENIE EMULSJĄ I GRYSEM Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-07-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

REGIMIN, 2010-07-06 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 14/10. Nazwa zadania: „Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania.” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm) URZĄD GMINY REGIMIN zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Nazwa zamawiającego URZĄD GMINY... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Remont w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku Gmina Glinojeck

Przetargi | 2010-06-24 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Remont w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Glinojecku Gmina Glinojeck Numer ogłoszenia: 165441 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT... więcej...

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH POPRZEZ POTRÓJNE UTWARDZENIE EMULSJĄ I GRYSEM Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Przetargi | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Numer sprawy: 11/10 REGIMIN, 2010-06-10 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 11/10. Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych poprzez potrójne utwardzenie emulsją i grysem z podziałem na zadania. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie faktyczne: Ze względu na to że cena najkorzystniejszej oferty na każde z zadań przewyższa kwotę środków zabezpieczonych na te zadania... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA MODERNIZACJĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. LEKOWO

Przetargi | 2010-06-09 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 12/10 Regimin 09.06.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Lekowo” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę: ZAKŁAD USŁUG WOD-KAN C.O.... więcej...

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA DEMONTAŻ, TRANSPORT I UTYLIZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY REGIMIN

Przetargi | 2010-06-07 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Nr sprawy: 10/10 Regimin 07.06.2010 ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wójt Gminy Regimin z siedzibą Regimin 22 06-461 Regimin informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Regimin” Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu jako ofertę najkorzystniejszą wy ał ofertę nr 1 złożoną... więcej...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I

Przetargi | 2010-06-04 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck: Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest - etap I Numer ogłoszenia: 156328 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Glinojeck , ul. Płocka 12, 06-450 Glinojeck, woj. mazowieckie, tel. 023 6740017, faks 023 6740014. Adres strony internetowej zamawiającego: www.glinojeck.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w Glinojecku przy ulicy Leśnej

Przetargi | 2010-06-01 | Publikujący: BIP - Glinojeck

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Glinojecku ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działki Nr: 1313/2, 1314 i 1315/1 o łącznej powierzchni 882m2 / Kw. Nr 28473 /, położonej w Glinojecku przy ulicy Leśnej,z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwością lokalizacji nieuciążliwych funkcji usługowych / 84/MN /, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Glinojeck. Działki te są w pełni uz ojone. Istnieje możliwość podłączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji... więcej...