Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Aktualności zobacz archiwum

Komisarz Gminnego Biura Spisowego w Glinojecku, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Miasta i Gminy Glinojeck

Aktualności | 2010-06-08 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 04. 06. 2010 r OŚ 6032-1/ 5 /2010 O G Ł O S Z E N I E Komisarz Gminnego Biura Spisowego w Glinojecku, ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, celem przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Miasta i Gminy Glinojeck w terminie od 01 września do 31 października 2010 roku. Podanie o przyjęcie na rachmistrza spisowego, proszę składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Glinojeck, pokój nr 2, w terminie do dnia 15 czerwca 2010 roku do godz. 1600. Zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego... więcej...

INFORMACJA: o możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualności | 2010-05-21 | Publikujący: BIP - Glinojeck

INFORMACJA o możliwości głosowania przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r., po raz pierwszy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 72 poz.467), prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają: 1. wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu ... więcej...

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w obrębach: Stary Garwarz, Sadek, Malużyn, Kondrajec Szlachecki, Bielawy, Śródborze, Dukt, Ościsłowo, Wkra, Ogonowo oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck: przy ul. Płockiej, Fabrycznej i dla działek nr: 108/7, 86/10, 86/11, 86/13, 73, 82, 83.

Aktualności | 2010-03-17 | Publikujący: BIP - Glinojeck

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck dla obszarów położonych w o ębach: Stary Garwarz, Sadek, Malużyn, Kondrajec Szlachecki, Bielawy, Śródborze, Dukt, Ościsłowo, Wkra, Ogonowo oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck: przy ul. Płockiej, Fa ycznej i dla działek nr: 108/7, 86/10, 86/11, 86/13, 73, 82, 83. Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.... więcej...

P r o t o k ó ł: Z przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez Miasto i Gminę Glinojeck w 2010 r. w zakresie promocji Miasta i Gminy Glinojeck poprzez organizację „XIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów – Glinojeck 2010

Aktualności | 2010-02-26 | Publikujący: BIP - Glinojeck

P r o t o k ó ł Z przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego przez Miasto i Gminę Glinojeck w 2010 r. w zakresie promocji Miasta i Gminy Glinojeck poprzez organizację „XIV Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Kultury Romów – Glinojeck 2010 „. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 299/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 29 stycznia 2010 roku, w składzie: 1. Barbara Siwakowska - Przewodniczący 2. Danuta Wojkowska - członek 3. Andrzej Makowski - członek na posiedzeniu w dniu 23.02.2010 r.... więcej...

Unijne pieniądze na przedszkola

Aktualności | 2009-12-08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Ponad 500000 zł. trafi niedługo na konto Gminy Regimin z przeznaczeniem na wzbogacenie oferty dla dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do oddziału 5-latków w regimińskiej podstawówce. Zarząd Województwa Mazowieckiego bardzo wysoko ocenił bowiem wniosek i projekt, jaki Wójt Gminy Regimin złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Sukces jest tym większy, że na konkurs wpłynęło... więcej...

Pieniądze dla niepełnosprawnych uczniów

Aktualności | 2009-12-08 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Grupa 15 niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkująca na terenie gminy Regimin otrzyma w najbliższym czasie poważne wsparcie finansowe w kwocie od ponad 1500 do 2468 zł na osobę. Środki te mogą być wydatkowane na różnorakie pomoce dydaktyczne, książki, u ania, zajęcia terapeutyczne i sportowe, wyjazdy i wycieczki czy też niezbędne meble. Suma przeznaczona na tę pomoc – łącznie 28884,50 zł – pochodzi z funduszy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.... więcej...

Bokserskie mistrzostwa w Regiminie

Aktualności | 2009-12-03 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Hala sportowa w Regiminie była miejscem jednej z największych imprez sportowych, jakie zorganizowane zostały w 2009 roku na terenie powiatu ciechanowskiego. 28 i 29 listopada na nowoczesnym ringu bokserskim rozegrane zostały tutaj Mistrzostwa Mazowsza Młodzików w boksie, na które przyjechali zawodnicy reprezentujący 10 klubów pięściarskich z całego Mazowsza. W ciągu dwóch dni odbyło się ponad 30 walk, tak mistrzowskich, jak i towarzyskich. Mistrzostwom towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie kibiców, bowiem przez regimiński obiekt przewinęło... więcej...

„Dziękuje, nie piję, nie palę , nie biorę…” – nowy program profilaktyczny w GZS w Regiminie

Aktualności | 2009-11-27 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Od października w Gminnym Zespole Szkół w Regiminie jest realizowany projekt edukacyjny dotyczący profilaktyki uzależnień „Dziękuje, nie piję, nie palę , nie biorę…”. Projekt jest skierowany do uczniów klas VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum. Uczniowie z obu szkół miały możliwość obejrzenia spektaklów profilaktycznych („Trzeźwe spojrzenie” w gimnazjum i „Używki to fałszywki” w szkole podstawowej); ponadto uczestniczyły w warsztatach profilaktycznych na temat szkodliwości stosowania używek i kształcenia... więcej...

ZAPROSZENIE

Aktualności | 2009-11-06 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

ZAPROSZENIE Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu warsztatowym w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 do 2014, które odbędzie się dnia 27.11.2009r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy w Regiminie PROGRAM SZKOLENIA: 1. Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich” – LGD realizator Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie od 2009 do 2014 roku: · Leader oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 · Obszar... więcej...

Bokserzy z Regimina świętują kolejne sukcesy

Aktualności | 2009-11-02 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Do mazowieckiej i krajowej czołówki w boksie przebojem wdarli się młodzi zawodnicy reprezentujący „Czarnych” Regimin w tej dyscyplinie sportu. Jeszcze w 2007 roku kilku zapaleńców ćwiczyło pod okiem trenera Radka Chojnackiego w niewielkiej salce w Ciechanowie. W Regiminie, po otwarciu nowej Hali sportowej, znaleźli zdecydowanie lepsze warunki lokalowe, zaś „Czarni” bez wahania przyjęli pięściarzy pod swoje skrzydła. Dzisiaj sekcja bokserska Klubu przynosi mu lawinę sukcesów, zaś gabloty pęcznieją od medali i pucharów. Kolejnym... więcej...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu sporządzonych na zlecenie Starosty Ciechanowskiego projektów uproszczonego planu urzadzania lasów dla obrębów: Dreglin, Glinojeck, Nowy Garwarz, Stary Garwarz, Kowalewko-Szyjki, Kondrajec Pański, Kondrajec Szlachecki,Działy, Luszewo, Sulerzyż, Wkra, Wólka Garwarska, Zalesie, Zygmuntowo, Lipiny Nadleśnictwo Ciechanów Ogonowo, Płacoszewo, Sadek, Strzeszewo Nadleśnictwo Płońsk

Aktualności | 2009-10-20 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck dnia 19. 10. 2009 r OŚ 6114-7/09 O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck Na podstawie art. 21 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach ( Dz. U. z 2005 roku Nr 45, poz. 435 z późniejszymi zmianami), uprzejmie informuję, że sporządzona została na zlecenie Starosty Ciechanowskiego dokumentacja urządzeniowa dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - położonych na terenie gminy Glinojeck w niżej podanych o ębach: - Dreglin - Luszewo, - Glinojeck, - Sulerzyż, - Nowy Garwarz - Wkra, - Stary Garwarz - Wólka... więcej...

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin

Aktualności | 2009-09-22 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

W związku z koniecznością uchwalenia przez Radę Gminy w Regiminie nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Regimin Wójt Gminy zamieszcza Projekt w/w Regulaminu celem konsultacji społecznej. Uwagi i wnioski można składać do dnia 28 września 2010 r. w pok. Nr 12 Urzędu Gminy w Regiminie.... więcej...

Kolejna edycja konkursu zbiórki makulatury dla szkół

Aktualności | 2009-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Po raz trzeci już Wójt Gminy Regimin ogłosił konkurs skierowany do wszystkich szkół z terenu gminy Regimin odbywający się pod hasłem „Ratuj drzewa – zbieraj makulaturę”. Warto przypomnieć, że efektem poprzedniej edycji konkursu (rok szkolny 2008-2009) było ze anie przez uczniów wszystkich naszych szkół ponad 6500 kg makulatury, która trafiła do punktów skupu tego surowca. Podobnie jak w latach poprzednich dla zwycięzców i uczestników, tak szkół jak i uczniów, konkursu przygotowane są cenne nagrody... więcej...

XII Rajd Rowerowy „O Puchar Wójta Gminy Regimin”

Aktualności | 2009-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Już od kilkunastu lat jest w Szulmierzu organizowany bardzo popularny na terenie naszej gminy rajd rowerowy dla dzieci i młodzieży. Uczestniczą w nim dziewczęta i chłopcy, którzy nie ukończyli 15 roku życia. Także w roku bieżącym grupa 35 uczestników zacięcie rywalizowała na trasie Szulmierz – Lipa – Koziczyn – Szulmierz o zwycięstwo w dwóch kategoriach wiekowych. W młodszej kategorii zwyciężył Michał Chyliński, zaś w grupie starszej bezapelacyjnym triumfatorem rajdu został Marek Maciejak. Z rąk Wójta Gminy i pozostałych organizatorów... więcej...

Kolejne place zabaw dla dzieci

Aktualności | 2009-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Do 7 miejscowości, w których ogródki zabaw powstały w dwóch poprzednich latach w 2009 roku dołączyły kolejne wsie. Firma „Inter Flora” z Wrocławia dostarczyła i zamontowała nowe place, z których będą mogły korzystać dzieci z Klic, Pawłowa, Trzcianki, Kozdrój, Jarlut Dużych i Karniewa. Z budżetu gminy wydatkowano na ten cel prawie 90 000 zł. Ogródki zabaw zostaną także ogrodzone i oznakowane. Należy tylko ufać, że tak jak w Grzybowie, Zeńboku, Lekowie, Targoniach, Koziczynie, Szulmierzu czy Czeruchach także i w kolejnych... więcej...

Budynki świetlic i strażnic coraz ładniejsze

Aktualności | 2009-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Dzięki nakładom, jakie z budżetu Gminy przeznaczono na remonty budynków świetlic i strażnic OSP, zmienia się ich wygląd tak zewnętrzny, jak i estetyka wnętrz. Nową elewację otrzymał budynek świetlicy w Grzybowie, który „nie straszy” już swoim wyglądem przejeżdżających główną drogą do Regimina. Zadowoleni są również strażacy z Jarlu Dużych, bowiem na ich strażnicy położone zostało nowe pokrycie dachowe wykonane z ązowej blachodachówki, zamontowano nowe orynnowanie i wykonano wykończenia podbitek. Zakończył się również... więcej...

Nowe władze MUKS „Czarni” Regimin

Aktualności | 2009-09-18 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

W dniu 28 sierpnia 2009 r. odbyło się Walne Ze anie Sprawozdawczo Wyborcze Członków MUKS „Czarni” Regimin. Uczestniczyło w nim 31 osób, które udzieliły absolutorium ustępującym władzom Klubu oraz dokonały wyboru Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu został Pan Paweł Dębiec, który pełnił to stanowisko także w minionej kadencji. W skład Zarządu weszli także Panowie Maciej Morawski (Wiceprezes Klubu w poprzedniej kadencji), Tomasz Warda, Radosław Chojnacki oraz Marek Cicholski, któremu powierzono funkcję Sekretarza... więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza nabór na stanowisko: Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Glinojeck.

Aktualności | 2009-09-02 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w Gminie Glinojeck. Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych i praw publicznych, do y stan zdrowia, wykształcenie wyższe- psychologia, socjologia, pomoc społeczna, do a znajomość: ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy ... więcej...

Konkurs na najładniejszą posesję zyskał Honorowego patrona!

Aktualności | 2009-08-26 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Wójt Gminy Regimin z przyjemnością informuje, że honorowy patronat nad ogłoszonym przez Niego konkursem na najładniejszą posesję na terenie gminy objęła jedna z najbardziej renomowanych i znanych w Polsce firm zajmujących się produkcją drzew i krzewów ozdobnych. „Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych” Państwa Joanny i Bolesława Szmitów z Pęchcina pod Ciechanowem, oferująca niezwykle szeroki asortyment sadzonek i której wspaniałą kolekcję roślin niejednokrotnie można było zobaczyć w wielu programach telewizyjnych, zadeklarowała... więcej...

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Aktualności | 2009-08-25 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

Zakończyła się pierwsza, związana z konkursami indywidualnymi, część kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. W akcji po raz kolejny wzięli udział uczniowie ze szkół podległych gminie Regimin, która bardzo poważnie traktuje problem profilaktyki dzieci i młodzieży. W ramach pierwszego etapu kampanii odbyło się 5 konkursów indywidualnych: - „Przyroda tuż za progiem” (dla uczniów szkół podstawowych) - „Moja pasja – moja tarcza” (dla gimnazjów) - „Ping? Pong!” (dla uczniów szkoły podstawowej) -... więcej...

UCZEŃ NA WSI

Aktualności | 2009-07-31 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

"UCZEŃ NA WSI" W związku z przystąpieniem przez Gminę Regimin do programu ,, Uczeń na wsi” finansowanego przez PEFRON, którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi, Wójt Gminy Regimin ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Regiminie w terminie do 30 września 2009r. Jaka jest wysokość dofinansowania? Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć: 1)... więcej...

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Aktualności | 2009-07-10 | Publikujący: BIP - Glinojeck

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W związku z przygotowaniami do opracowania Gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest przypominamy mieszkańcom, którzy nie przedłożyli informacji o rodzaju oraz ilości wyrobów zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (m.in. płyt eternitowych) o obowiązku złożenia takiej informacji do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku ul. Płocka 12, pok. nr 19 w terminie do 17 lipca 2009 r. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie „Programu usuwania azbestu na terenie... więcej...

Sprawozdanie z realizacji profilaktycznego programu zdrowotnego poprawy stanu zdrowia jamy ustnej i zapobiegania próchnicy dla uczniów z gminy Regimin na rok 2008/2009

Aktualności | 2009-07-02 | Publikujący: Urząd Gminy w Regiminie

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROFILAKTYCZNEGO PROGRAMU ZDROWOTNEGO POPRAWY STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ I ZAPOBIEGANIA PRÓCHNICY DLA UCZNIÓW Z GMINY REGIMIN NA ROK 2008/2009 I. MONITOROWANIE - liczba uczniów u których przeprowadzono profilaktyczne badanie stomatologiczne - 553 - liczba dzieci klas „0", „I", „II", u których przeprowadzono lakowanie zębów "6"- 78 - liczba zalakowanych zębów "6" ogółem - 196 - liczba dzieci 11, 12, 13-letnich, u których przeprowadzono lakowanie zębów "7" - 81 - liczba zalakowanych... więcej...