Bazagmin.pl
 

Powiat ciechanowski

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck.

Przetargi | 2010-08-05 | Publikujący: BIP - Glinojeck

Glinojeck 2010-07.27
IN.0303/30/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Zamawiający:

Gmina Glinojeck

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Płocka 12

06-450 Glinojeck

  1. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP:

TAK

Numer: portal UZP 209168 - 2010

Data: 14.07.2010

 

  1. Tryb i przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Dostawa komputerów dla Gminy Glinojeck na potrzeby projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w województwie mazowieckim poprzez budowę szkieletowej sieci szerokopasmowej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta i Gminy Glinojeck. 

  1. Wybór oferty:     

Najkorzystniejsza cena

 

MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. Jawna

ul. Reduta 5  31 - 421  Kraków

 

6.                                                                  Netto: 57 184,00 zł

podatek VAT w wysokości 22 % tj. 12 580,48zł

Brutto: 69 764,48

  1.  Wykaz ofert i kryterium oceny:
Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy


Kryterium oceny

Ocena (liczba pkt)

Łączna punktacja

Uzasadnienie

1

MAXTO Marcin Staniewski, Tomasz Wojewoda Sp. Jawna

ul. Reduta 5  31 - 421  Kraków

 

Cena 100 %  

100

300

Cena najniższa

-------------------- x 100

Cena badana