Bazagmin.pl

Komunikaty zobacz archiwum

Obwieszczenie o wydanej decyzjo o warunkach zabudowy UG.7331-20/10

Komunikaty | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 23.08.2010 r. UG.7331-20/10 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa Teresy i Wiesława Komorowskich dnia 23.08.2010 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku mieszkalnego w ramach istniejącej zagrody... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy UG.7331-16/10

Komunikaty | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 17.08.2010 r. UG.7331-16/10 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Państwa Danuty i Piotra Konczalskich dnia 17.08.2010 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku usługowo – handlowego wraz z częścią... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Komunikaty | 2010-08-16 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 16.08.2010 r. UG.7331-19/10 OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Matuszewskiego Ryszarda dnia 16.08.2010 roku została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie wiaty stalowej na maszyny rolnicze w ramach istniejącej zagrody... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 2010-08-10 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje sie w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy.

Komunikaty | 2010-08-09 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzadaży.

Komunikaty | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży znajduje się w załączniku.... więcej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Komunikaty | 2010-08-03 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Zarządzenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniuku.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Komunikaty | 2010-07-20 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania UG.7331-17/10

Komunikaty | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o terminie wyłożenia projektu planu - Adamowo i Chrostkowo.

Komunikaty | 2010-07-13 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji UG.7331-14/10

Komunikaty | 2010-07-12 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Komunikaty | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniuku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy UG.7331-15/10

Komunikaty | 2010-07-01 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Ogłoszenie o naborze!

Komunikaty | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy UG.7331-12/10

Komunikaty | 2010-06-10 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy UG.7331-12/10

Komunikaty | 2010-05-27 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy UG.7331-11/10

Komunikaty | 2010-05-26 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wydanej decyzji o warunkach zabudowy UG.7331-10/10

Komunikaty | 2010-05-24 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

OGŁOSZENIE Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrostkowo na okres od dnia 05.06.2010 do dnia 04.06.2011 r.

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 21 maja 2010 r. O G Ł O S Z E N I E Zgodnie z art. 24. ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47 , poz. 278) Gmina Chrostkowo ogłasza tekst „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrostkowo” na okres od dnia 05.06.2010 r. do dnia 04.06.2011 r., zweryfikowanych przez wójta Gminy Chrostkowo, które wchodzą w życie w dniu 5.06.2010 r. zgodnie z art.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. UG.7331-15/10

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

OBWIESZCZENIE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. UG.7331-14/10

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Obwieszczenie znajduje się w załączniku.... więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. UG.7331-13/10

Komunikaty | 2010-05-19 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

OBWIESZCZENIE ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.... więcej...