Bazagmin.pl

Komunikaty

OGŁOSZENIE Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrostkowo na okres od dnia 05.06.2010 do dnia 04.06.2011 r.

Komunikaty | 2010-05-21 | Publikujący: Urząd Gminy Chrostkowo

Chrostkowo, dnia 21 maja 2010 r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zgodnie z art. 24. ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47 , poz. 278)

 

 

Gmina Chrostkowo  ogłasza tekst „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrostkowo” na okres od dnia 05.06.2010 r. do dnia 04.06.2011 r., zweryfikowanych przez wójta Gminy Chrostkowo, które wchodzą w życie w dniu 5.06.2010 r. zgodnie z art. 24 ust 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47 , poz. 278)

 

 

 

 

Plan taryfowy – Urząd Gminy w Chrostkowie

 

 

 

 

Lp.

Rodzaj opłaty

Jednostka

Wartość netto

Wartość brutto

1

Cena za 1 m3

zł/m3

1,40

1,50

2

Opłata abonamentowa

(miesięczna)

zł/odb./m-c

1,00

1,22

 

 

 

 Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez Urząd Gminy w Chrostkowie.