Bazagmin.pl

PAP - aktualności samorządowe

 

PAP - aktualno�ci samorz�dowe

* Z my�l� o niepe�nosprawnych 05-05-2008
* Gmina �widnica: Podsumowano program Dobry Start Przedszkolaka 05-05-2008
* Plany i dzia�ania nowego Zarz�du 05-05-2008
* Dolno�l�sko-ukrai�ska wsp�praca dzieci�cych szpitali 05-05-2008
* Obchody 3 Maja w Bia�ymstoku 05-05-2008
* Marsza�ek z�o�y� wizyt� w Szwajcarii 05-05-2008
* Pieni�dze na letnie wakacje dla dzieci i m�odzie�y 05-05-2008
* Powiat Polkowicki: Obchodzono Dzie� Flagi 05-05-2008
* Miasto Inowroc�aw: Opinia Wojewody w sprawie zmiany granic 05-05-2008