Bazagmin.pl

Oświata

PLACÓWKI OŚWIATOWE

W Gminie Chrostkowo istnieją następująe placówki oświatowe.

- Publiczne Gimnazum w Chrostkowie

- Szkoła Podstawowa w Chrostkowie

- Szkoła Podstawowa w Makówcu

- Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

- Szkoła Podstawowa w Stalmierzu oraz

- Przedszkole Samorządowe w Chrostkowie.

Ogółem w placówkach oświatowych pracuje 52 nauczycieli i wychowawców do których uczęszcza 560-cioro dzieci.