Bazagmin.pl

Położenie

Położenie Gminy

 

Położenie Gminy Pod względem geomorficznym gmina Chrostkowo położona jest w obrębie Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Jak podaje "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" gmina Chrostkowo istniała już w XIX wieku i należała do powiatu i dekanatu rypińskiego. Od stycznia 1999 roku gmina Chrostkowo weszła w skład województwa kujawsko-pomorskiego i leży w powiecie lipnowskim. Gmina Chrostkowo jest gminą typowo rolniczą, której 90% mieszkańców utrzymuje się z prowadzenia gospodarstw rolnych. Jej powierzchnia wynosi 74km2, z czego lasy stanowią około 10%, a wody 2% powierzchni.
Całość w połączeniu z różnorodnością form polodowcowych tu występujących - stanowią o walorach krajobrazowych i stwarzają doskonałe warunki dla rozwoju agroturystyki.

 

Dolina rzeki Ruziec w miejscowości Głęboczek