Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Chrostkowo
RODZAJ:
Gmina wiejska
WOJEWÓDZTWO:
kujawsko-pomorskie
POWIAT:
lipnowski
GMINA:
Chrostkowo
MIEJSCOWOŚĆ:
Chrostkowo
KOD:
87-602
KONTAKT:
(054) 287-00-39
(054) 287-00-39
NIP:
893-12-23-479
BUDŻET:
9 157 071,00 PLN
PROCENT NA INWESTYCJE:
8 %
OBSZAR:
74 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
3 172 mieszkańców
WóJT:
ELŻBIETA MAZANOWSKA
(054) 287-00-03
SEKRETARZ GMINY:
MGR INŻ. DARIUSZ ZALEWSKI
(054) 287-00-39