Bazagmin.pl
 

Powiat brzeziński

Komunikaty - archiwum zobacz aktualne

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Komunikaty | 2009-08-07 | Publikujący: BIP - Dmosin

Dmosin, dnia 27 lipca 2009r. Wójt Gminy Dmosin Znak sprawy:GP.7331-1/2/09 INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Na podstawie art. 85 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227) informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego przeznaczonego... więcej...

Zapytanie ofertowe

Komunikaty | 2009-06-18 | Publikujący: BIP - Dmosin

... więcej...