Bazagmin.pl
 

Powiat brzeziński

Komunikaty

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DMOSIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Komunikaty | 2009-10-01 | Publikujący: BIP - Dmosin

Załączniki