Bazagmin.pl
 

Powiat brzeziński

Komunikaty

Informacja

Komunikaty | 2010-02-17 | Publikujący: BIP - Dmosin

INFORMACJA

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polska placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu oraz powiadamiają o tym organ, który wydał dowód odobisty, w celu unieważnienia dokumentu.