Bazagmin.pl
 

Wiadomosci z gmin

Lista gmin

Gminy miejskie: Braniewo
Gminy miejsko-wiejskie: Frombork, Pieniężno
Gminy wiejskie: Braniewo, Lelkowo, Płoskinia, Wilczęta
NAJNOWSZE PRZETARGI OFERTY INWESTYCYJNE
Dostawa i instalacja 6 punktów pomiarowych
2010-08-24 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Dostawa i rozruch samojezdnego podnośnika
2010-08-23 | Urząd Miejski w Giżycku
Termomodernizacja i remont budynków na terenie
2010-08-20 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przebudowa drogi o ęb Ruś długość 850m
2010-08-12 | BIP - Stawiguda
OBWIESZCZENIE 43/2010 - przetarg ustny nieograniczony
2010-08-10 | Urząd Miejski w Giżycku
Przebudowa odcinka drogi gminnej od drogi
2010-08-05 | Urząd Gminy Kowale Oleckie
OBWIESZCZENIE 38/2010 - sprzedaż nieruchomości
2010-07-28 | Urząd Miejski w Giżycku
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
2010-07-28 | BIP - Stawiguda
Roboty dodatkowe przy realizacji projektu:
2010-07-27 | BIP - Stawiguda
Roboty dodatkowe na zadaniu Budowa przedszkola
2010-07-27 | BIP - Stawiguda

Najpopularniejsze Gminy