Bazagmin.pl

Co to jest BIP?

Zagadnienie dostępu do informacji publicznej jest poruszone już w ustawie zasadniczej uchwalonej w 1997 roku. W rozdziale II "WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA" wskazano, że "Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. (...) Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów (...)". Już z powyższego wynika, iż w dobie występujących powszechnie dokumentów w postaci elektronicznej każdy ma prawo dostępu do nich za pomocą środków elektronicznych.

W 2001 roku - na podstawie delegacji zawartej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej - została ogłoszona Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Ustawa ta określając zakres przedmiotowy i podmiotowy dostępu do informacji publicznej wskazała także trzy tryby dostępu do takich informacji. Na pierwszym miejscu ustawa wymieniła tryb ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Biuletyn Informacji Publicznej to system stron internetowych służący powszechnemu i bezpłatnemu dostępowi do informacji publicznej.

Cennik BIP?

Przykładowe BIPy?

BIP dla JST?

Biuletyn Informacji Publicznej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Firma Bazagmin.pl Sp. z o.o. jest doświadczonym liderem na rynku usług informatycznych w zakresie obsługi sektora administracji publicznej. Naszym głównym produktem jest:

"Biuletyn Informacji Publicznej"

cieszący się szeroką popularnością wśród jednostek samorządowych, jednostek oświatowych, firm oraz innych podmiotów zobowiązanych do prowadzenia stron podmiotowych BIP.

Opracowany przez naszą firmę serwis BIP jest wzorcowym przykładem strony podmiotowej BIP opracowanym zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pod względem technicznym oferowana przez nas usługa spełnia wszystkie wymagania techniczne wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. (Dz.U. Nr 212, poz.1766).

BIP dla oświaty?

Biuletyn Informacji Publicznej dla Jednostek Oświaty

Firma Bazagmin.pl Sp. z o.o. jest doświadczonym liderem na rynku usług informatycznych w zakresie obsługi sektora administracji publicznej. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi przygotowaliśmy usługę dla jednostek podległych:

"Biuletyn Informacji Publicznej - Oświata"

Został opracowany z myślą o wszystkich jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność w dziedzinie oświaty.

Produkt jest odpowiedzią na raport NIK noszący tytuł "Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej" (LBI-410-13-2005). Z raportu wynika, że każda jednostka podległa w tym jednostki z dziedziny oświaty powinny posiadać własną stronę BIP.

Dokument wskazuje, że umieszczenie jednostek podległych na stronie głównej BIP nadrzędnej jednostki samorządowej nie jest prawidłowym wywiązaniem się z obowiązku nałożonego przez ustawę o udostępnieniu informacji publicznej.

W obecnej sytuacji na ministerstwo MSWiA nałożono również obowiązek wydania rozporządzenia wskazującego określone konsekwencje wynikające z braku BIP przez jednostki podległe. Rozporządzenie ma określać konsekwencje oraz urząd egzekwujący nałożone obowiązki.