Bazagmin.pl

Informacje o gminie

NAZWA:
Białowieża
RODZAJ:
Gmina wiejska
WOJEWÓDZTWO:
podlaskie
POWIAT:
hajnowski
GMINA:
Białowieża
MIEJSCOWOŚĆ:
Białowieża
ADRES:
ul. Sportowa 1
KOD:
17-230
KONTAKT:
(+48 85) 6812487
(+48 85) 6812487
NIP:
543-17-57-466
BUDŻET:
3 735 192,00 PLN
OBSZAR:
203.2 km²
LICZBA MIESZKAŃCÓW:
2 433 mieszkańców
WóJT:
Albert Waldemar Litwinowicz
085 6812487
ZASTęPCA WóJTA:
Dariusz Dutkowski
085 6812487
PRZEWODNICZąCY RADY: