Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi - archiwum zobacz aktualne

Dostawa żwiru

Przetargi | 2005-01-18 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę żwiru Zainteresowani mogą ode ać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonywania zamówienia od 11.04.2005 r. do 31.10.2005 r. W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... więcej...

Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w gminie Biała Rawska.

Przetargi | 2005-01-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach inwestycyjnych w gminie Biała Rawska . Zainteresowani mogą ode ać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 30.06.2005 r W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający... więcej...

Sprzedaż nieruchomości.

Przetargi | 2005-01-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 505/4 o pow. 0,5770 ha - o ęb 4 miasta Biała Rawska cena wywoławcza : 57.700,00zł + 22 % VAT wadium 7.000,00 zł Nieruchomość niezabudowana KW 9095, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa zagrodowa i mieszkaniowo – usługową. Działka nr 565/1 i 565/3 o pow. 0,0049... więcej...

Wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg

Przetargi | 2005-01-10 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy Biała Rawska Zainteresowani mogą ode ać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonywania zamówienia 14.02.2005 r. – 31.12.2005 r. W postępowaniu mogą... więcej...

Sprzedaz nieruchomosci w obrebie 4 miasta Biala Rawska.

Przetargi | 2004-12-30 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w o ębie 4 miasta Biała Rawska stanowiące własność Gminy Biała Rawska z budynkiem w stanie surowym na działce nr 452. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej Nr 9095 – działki 455 i 453 i 17436 – działki 1404 i 452 i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działki o numerach 455, 453, 1404, 452 o pow. 6,8618 ha... więcej...

Sprzedaz nieruchomosci niezabudowanej przy ulicy Wojska Polskiego.

Przetargi | 2004-11-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w o ębie nr 2 miasta Biała Rawska przy ul. Wojska Polskiego. Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przylegających do przedmiotowej nieruchomości z uwagi na ak dojazdu. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19154 i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową... więcej...

Sprzedaz nieruchomosci polozonej w obrebie miasta Biala Rawska i we wsi Tuniki.

Przetargi | 2004-11-29 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w o ębie miasta Biała Rawska i we wsi Tuniki. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 w Białej Rawskiej i we wsi Tuniki 35861 i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 1246 o pow. 0,0491 ha - o ęb 1 miasta Biała Rawska cena wywoławcza : 8.000,00zł + 22 % VAT wadium 1.000,00 zł W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowa mieszkaniowo-usługowa... więcej...

Inwentaryzacja budowlana lokali mieszkalnych w Bialej Rawskiej.

Przetargi | 2004-11-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych położonych w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 20.01.2005 r. W postępowaniu mogą... więcej...

Zakup samochodu specjalistycznego - smieciarka.

Przetargi | 2004-11-04 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na zakup samochodu specjalistycznego - śmieciarka. Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 10.12.2004 W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji... więcej...

Opracowanie zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Przetargi | 2004-10-27 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony 1) opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska w o ębie wsi Narty, Gośliny i Wólka Lesiewska Zainteresowani mogą ode ać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 13. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji... więcej...

Wykonanie rowu odwadniajcego we wsi Gosliny.

Przetargi | 2004-10-27 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie rowu odwadniającego we wsi Gośliny Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych (... więcej...

Wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych położonych w Białej Rawskiej

Przetargi | 2004-10-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60 000 euro na wykonanie inwentaryzacji budowlanej lokali mieszkalnych położonych w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31.12.2004r. W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków... więcej...

Najem lokalu uzytkowego w Niemirowicach .

Przetargi | 2004-10-21 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na najem niżej opisanego lokalu użytkowego: • położenie Niemirowice • powierzchnia użytkowa lokalu - 73,00 m 2 • uz ojenie lokalu - energia elektryczna Cena wywoławcza czynszu za 1 m2 7,98 zł + 22 % podatek VAT= 9,73 zł/m2 miesięcznie Wysokość postąpienia ustala się na kwotę 1 zł/m2 Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2004 roku o godz. 10-tej w siedzibie Urzędu Miasta Biała Rawska, ul. Zjednoczenia 11 -sala nr 5 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie... więcej...

Dostawa materialów budowlanych do remontu budynku osrodka zdrowia w Bialej Rawskiej.

Przetargi | 2004-10-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych do remontu budynku ośrodka zdrowia w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 01.12.2004 W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający... więcej...

Sprzedaz dzialek.

Przetargi | 2004-09-28 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w o ębie nr 2 miasta Biała Rawska przy ul. Wojska Polskiego. Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przylegających do przedmiotowej nieruchomości z uwagi na ak dojazdu. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19154 i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową... więcej...

Sptrzedaz dzialek.

Przetargi | 2004-09-28 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w o ębie miasta Biała Rawska i we wsi Tuniki. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 w Białej Rawskiej i we wsi Tuniki 35861 i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 1246 o pow. 0,0491 ha - o ęb 1 miasta Biała Rawska cena wywoławcza : 11.600,00zł + 22 % VAT wadium 1.200,00 zł postąpienie 150,00 zł W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Dostawa oleju opalowego "EKOTERM" do Urzedu Miasta Biala Rawska.

Przetargi | 2004-09-28 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Miasta Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego "Ekoterm" do Urzędu Miasta Biała Rawska Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11, pok. nr 12 w godz.7:30-15:30. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia sezon grzewczy IX.2004 - IV.2005. W postępowaniu mogą ać udział dostawcy... więcej...

Wykonanie lokalnej sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Biała Rawska w Białej Rawskiej

Przetargi | 2004-09-24 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie lokalnej sieci komputerowej w budynku Urzędu Miasta Biała Rawska w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą ode ać (bezpłatnie) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 21. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia 30.11.2004 W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo Zamówień... więcej...

Przebudowa odcinka ul. Wojska Polskiego

Przetargi | 2004-09-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinka ulicy Wojska Polskiego w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia 19.11.2004 W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji... więcej...

Sprzedaz nieruchomosci.

Przetargi | 2004-09-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w o ębie nr 2 miasta Biała Rawska przy ul. Wojska Polskiego. Do przetargu mogą przystąpić właściciele działek przylegających do przedmiotowej nieruchomości z uwagi na ak dojazdu. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 19154 i nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową... więcej...

Sprzedaz dzialek

Przetargi | 2004-09-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ Biała Rawska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w o ębie miasta Biała Rawska i we wsi Tuniki. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą Nr 20213 w Białej Rawskiej i we wsi Tuniki 35861 i nie są obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka nr 1246 o pow. 0,0491 ha - o ęb 1 miasta Biała Rawska cena wywoławcza : 11.600,00zł + 22 % VAT wadium 1.200,00 zł postąpienie 400,00 zł W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego... więcej...

Niezależny zakład opieki zdrowotnej

Przetargi | 2004-09-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Białej Rawskiej zaprasza do współpracy podmioty świadczące usługi medyczne w ramach umów z NFZ Przedmiotem współpracy jest nieruchomość po dawnym ośrodku zdrowia znajdująca się w Białej Rawskiej przy ul. Mickiewicza 25. Burmistrz ogłasza przetarg na wydzierżawienie powyższego budynku dla prywatnej instytucji na niezależny zakład opieki zdrowotnej. Nieruchomość składa się z dwóch kondygnacji o łącznej powierzchni użytkowej 803,65 mertów kwadratowych. Wyposażona jest w dwa wejścia oraz wysokie piwnice – przygotowane na ewentualne potrzeby mobilizacyjne... więcej...

Dostawa kotla CO do Szkoly Podstawowej w Lesiewie.

Przetargi | 2004-09-03 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Miasta Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kotła C.O. do Szkoły Podstawowej w Lesiewie wraz z transportem i rozładunkiem Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11, pok. nr 12 w godz.7:30-15:30. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia 10.10.2004 r. W postępowaniu mogą ać udział dostawcy... więcej...

Przebudowa odcinka ulicy Wojska Polskiego w Bialej Rawskiej.

Przetargi | 2004-09-01 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 96-230 Biała Rawska Burmistrz Biała Rawska ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy odcinka ulicy Wojska Polskiego w Białej Rawskiej Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Urzędzie Miasta Biała Rawska ul. Zjednoczenia 11 pok. Nr 12. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia 29.10.2004 W postępowaniu mogą ać udział wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji... więcej...

Dostawa wegla kamiennego "ekoret" do szkól podstawowych w Babsku i Lesiewie.

Przetargi | 2004-08-31 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Oświaty ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Miejsko-Gminny Zespół Oświaty ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „ekoret” do szkół podstawowych w Babsku i Lesiewie. Zainteresowani mogą ode ać ( bezpłatnie ) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia . w Miejsko- Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej, ul. Mickiewicza 38, pokój 22. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Termin wykonania zamówienia sezon grzewczy 2004/2005. CPV 10121000-7 W... więcej...