Bazagmin.pl

Biała Rawska

Przetargi zobacz archiwum

Sprzedaż nieruchomości położonej w obrebie 2 miasta Biała Rawka- centrum

Przetargi | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 1. nieruchomość zabudowana budynkiem do rozbiórki. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową i użyteczność publiczną. Działka nr 240/8 o pow. 0,0193 ha, KW LD1R/00002420/2 - o ęb 2 miasta Biała Rawska Cena wywoławcza 100.000,00 zł + 22 % VAT Wadium - 10.000,00... więcej...

Dostawa węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego „EKORET” dla szkół podstawowych w Babsku i w Lesiewie KOD CPV 10121000-7 Zainteresowani mogą ode ać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 38 , pok. Nr 22, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych... więcej...

Dostawa oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi

Przetargi | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Zespół Oświaty Ul. Mickiewicza 38 96-230 Biała Rawska Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Białej Rawskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego „EKOTERM” dla szkół podstawowych w Błażejewicach, Chodnowie , Pachach i Starej Wsi KOD CPV 23122100-9 Zainteresowani mogą ode ać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza 38 , pok. Nr 22, lub na stronie internetowej www.bialarawska.pl Zamawiający nie przewiduje możliwości... więcej...

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych

Przetargi | 2010-07-30 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana... więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawsk

Przetargi | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych

Przetargi | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 522 011,- PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Przetargi | 2010-07-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Zakup fa ycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 0-46 8159586, 8159449, faks 0-46 8159449. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE... więcej...

Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Przetargi | 2010-07-05 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Dostawa 1000 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu... więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej

Przetargi | 2010-07-02 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu w tym traktu spacerowego od osiedla Mickiewicza do OSiR w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji

Przetargi | 2010-06-18 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Zakup fa ycznie nowej koparko-ładowarki nie starszej niż 2008 rok produkcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 0-46 8159586, 8159449, faks 0-46 8159449. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład pomocniczy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu... więcej...

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Przetargi | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

BURMISTRZ BIAŁA RAWSKA ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Nieruchomości posiadają urządzone księgi wieczyste i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich ani ograniczeniami z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami. nieruchomość niezabudowana. W planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod rolnictwo z zabudową zagrodową. Działka nr 93 o pow. 070 ha, KW 37051 - o ęb wsi Tuniki Cena wywoławcza - 17.700,00 zł nieruchomość niezabudowana . W planie zagospodarowania przestrzennego w części przeznaczona pod zabudowę... więcej...

Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej

Przetargi | 2010-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej Numer ogłoszenia: 172258 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Budowa oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska

Przetargi | 2010-05-13 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Budowa oraz remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Biała Rawska Numer ogłoszenia: 129336 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA... więcej...

Wykonanie dokumentacji projektowej Biblioteki w Białej Rawskiej przy Placu Wolności

Przetargi | 2010-04-30 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Wykonanie dokumentacji projektowej Biblioteki w Białej Rawskiej przy Placu Wolności Numer ogłoszenia: 121480 - 2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II:... więcej...

Dostawa 5200 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm

Przetargi | 2010-04-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Dostawa 5200 ton kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm Numer ogłoszenia: 114702 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Budowa sieci cieplnej - połączenia kotłowni Nr 1 i Nr 2 w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza, ul. Wojska Polskiego

Przetargi | 2010-04-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Budowa sieci cieplnej - połączenia kotłowni Nr 1 i Nr 2 w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza, ul. Wojska Polskiego Numer ogłoszenia: 108170 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 46 8159377, faks 46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja... więcej...

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesiewie

Przetargi | 2010-03-31 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesiewie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

Remont chodników i zatoki parkingowej w Białej Rawskiej

Przetargi | 2010-03-19 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Remont chodników i zatoki parkingowej w Białej Rawskiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

Zakup trzech średnich używanych samochodów pożarniczych.

Przetargi | 2010-03-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Zakup trzech średnich używanych samochodów pożarniczych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1)... więcej...

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne w gminie Biała Rawska z włączeniem w miejscowości Zimnice gmina Mszczonów

Przetargi | 2010-03-11 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

 function redirectPage(link); Biała Rawska: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Białogórne w gminie Biała Rawska z włączeniem w miejscowości Zimnice gmina Mszczonów Numer ogłoszenia: 68210 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony... więcej...

Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Wólka Lesiewska, Pachy, Chodnów, Stara Wieś, Biała Rawska

Przetargi | 2010-02-18 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Wólka Lesiewska, Pachy, Chodnów, Stara Wieś, Biała Rawska Numer ogłoszenia: 46358 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ... więcej...

Zakup: 1. Oleju napędowego EURIODIES , 2.Benzyny EUROSUPER 95

Przetargi | 2010-02-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Zakup: 1. Oleju napędowego EURIODIES 2. Benzyny EUROSUPER 95 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. 0-46 8159586, 8159449, faks 0-46 8159449. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:... więcej...

Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych

Przetargi | 2010-02-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

 Biała Rawska: Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych Numer ogłoszenia: 41114 - 2010; data zamieszczenia: 12.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)... więcej...

Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami.

Przetargi | 2010-02-08 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska: Remont istniejących nawierzchni tłuczniowych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją kationową i grysami Numer ogłoszenia w BZP : 26715 - 2010; data zamieszczenia: 08.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała Rawska , ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska, woj. łódzkie, tel. (046) 8159377, faks 0-46 81 59 444. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialarawska.pl I. 2) RODZAJ... więcej...