Bazagmin.pl

Biała Rawska

Aktualności zobacz archiwum

BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Aktualności | 2008-10-06 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów wPoznaniu wykona bezpłatne badania MAMMOGRAFICZNE. Rejestracja na badania pod bezpłatnym numerem: 0-800-160-168. W badaniu mogą uczestniczyć kobiety w wieku 50 – 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały zprofilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Badania rozpoczną się o godz. 9.00. Podstawą do wykonania badania jest dowód osobisty oraz ważny dokument ubezpieczenia !!! Badania odbędą się w dniu 17 października 2008 r. przy Przychodni SALUS wBiałejRawskiej... więcej...

MGOK zaprasza na koncerty i spotkania w ramach XXI Programu ŁóPTA - kooperacja i konfrontacja artystyczna realizowanego przez ŁDK w Łodzi

Aktualności | 2008-10-03 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

14:30 – kooperacyjne działania teatralne pt. „Wspomnienia z podróży” (Grupa Teatralna „VERDE”, Szkolny Teatr Amatorski „Trzcina”, Teatr „Pod Lupą” Grupa teatralna „Od jutra” ,”Teatr 16 minut ciszy”) pod kierownictwem artystycznym Krzysztofa Ryzlaka – prezentacja na Dworcu PKP w Białej Rawskiej 15:00 – koncert zespołu: Skaffander (Paweł Miłosz – gitara, Jacek Miklaszewski – gitara i Leszek Zaczyński – puzon) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej, ... więcej...

Tygodniowy plan zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej

Aktualności | 2008-09-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Tygodniowy plan zajęć Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej czynny: wtorek - piątek w godz.12.oo – 20.oo sobota w godz. 9.oo – 17.oo poniedziałek 17.oo – 20.oo – Trening tenisa stołowego – /gimnazjum/ 17.15 – 18.15 – Trening karate – /sala widowiskowa MGOK / 16.oo – 20.3o – Kurs języka angielskiego dla dorosłych wtorek 14.oo – 19.oo – Młodzieżowy Klub Rozrywki – bilard, tenis stołowy itp. 16.oo – 17.oo – Nauka gry na gitarze gr. I 17.oo – 19.3o – Zajęcia plastyczne... więcej...

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH !!

Aktualności | 2008-09-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Przypominamy o obowiązku wniesienia opłaty III raty zakorzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wterminie do dnia 30 września 2008 roku do kasy Urzędu Miasta Biała Rawska lub na rachunek bankowy, na podstawie art 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości iprzeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 07 Nr 70 poz. 473 z późn. zm.). Przedsiębiorcy, którzy nie dokonają opłaty w terminie na podstawie art. 18 ust. 12 w/w ustawy, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasną z dniem 01 października 2008 roku. ... więcej...

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2008” 18-20 września 2008r.

Aktualności | 2008-09-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

„SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska 2008” 18-19-20 września 2008r. Zgodnie z wieloletnią tradycją Burmistrz Biała Rawska proponuje dni 18-19-20 września 2008r. wykorzystać na jesienne porządki. W tych dniach czynne będzie składowisko odpadów w miejscowości Rokszyce Nowe w godzinach od 8°° do 16°°. Śmieci powinny być posegregowane i będą przyjmowane bezpłatnie! Akcja skierowana jest do mieszkańców miasta i gminy Biała Rawska, a wszystkim biorącym udział w akcji Urząd zapewnia worki na śmieci. Po odbiór worków i rękawic... więcej...

nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu PFRON

Aktualności | 2008-09-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Biała Rawska, dnia 16.09.2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru „A” programu PFRON pt.„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkałe gminy wiejskie oraz gminy wiejsko-miejskie” O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która: 1. posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 2. pobiera... więcej...

Zawiadomienie-komisja (18 wrześnień 2008 r.)

Aktualności | 2008-09-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 18 września 2008 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za I półrocze 2008 roku. 4. Wyrażenie opinii do projektu... więcej...

Proponowany porządek obrad XXIV sesji Rady Miejskiej na dzień 19 września 2008 roku

Aktualności | 2008-09-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Miejskiej na dzień 19 września 2008 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXIII/08 z sesji w dniu 31.07.2008 r. 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami. 5. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Najczystsza... więcej...

Spotkanie organizacyjne dotyczące treningów karate

Aktualności | 2008-09-12 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

15 września o godzinie 17:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące treningów karate z p. Adamem Sopczakiem (II dan - czarny pas). Zapraszamy dzieci ze Szkół Podstawowych.... więcej...

Przedszkolakom jest cieplej, a będzie też ładniej czyli I etap termomodernizacji przedszkola w Białej Rawskiej

Aktualności | 2008-09-05 | Publikujący: Biała Rawska

12 sierpnia 2008 r. rozpoczęto pierwszy etap termomodernizacji budynku Przedszkola w Białej Rawskiej na ul. Mickiewicza 38, którego właścicielem jest Gmina Biała Rawska. Budynek jest duży w kształcie litery H. Obiekt jest podpiwniczony, dwukondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej w latach osiemdziesiątych i nieocieplany. Jego stan techniczny był zły, a wymiana nieszczelnych okien i ciężkich drzwi okazała się niezbędna. W rozpoczynającym się roku szkolnym do placówki przedszkolnej zapisanych zostało 150 dzieci, (w tym roku władze samorzadowe powołały nowy... więcej...

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej ogłasza nabór:

Aktualności | 2008-09-03 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej ogłasza nabór do sekcji gitarowej - spotkanie organizacyjne 9 września ./wtorek/ o godz. 15.oo w sali widowiskowej MGOK sekcji wokalnej - spotkanie organizacyjne 9 września . /wtorek/o godz. 16.oo w sali widowiskowej MGOK grupy teatralnej dla dzieci w wieku 5-10 lat - spotkanie organizacyjne 10 września ./środa/ o godz. 16.oo w sali widowiskowej MGOK... więcej...

Tuniej bilardowy dla szkół podstawowych i Gimnazjum.

Aktualności | 2008-08-25 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W dniu 22 sierpnia odbył się Turniej Bilardowy zorganizowaby przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wyniki w kategorii klas klas szkół podstawowych: I miejsce: Seweryn Czech II miejsce: Kamil Lis III miejsce: Adam Bartosiak IV miejsce: Adam Tazbir W turnieju wzieli także udział Kajetan Skoneczny oraz Łukasz Lis. Wyniki w kategorii klas klas szkół gimnazjalnych: I miejsce: Łukasz Szymański II miejsce: Damian Rybak III miejsce: Karol Czech IV miejsce: Łukasz Warda W turnieju wzieli także udział Kamil Melon, Szymon Stańczyk oraz Daniel Warda. ... więcej...

Relacja z utworzenia pierwszej ścieżki ekologiczno – edukacyjnej w Białej Rawskiej

Aktualności | 2008-08-01 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Misję Fundacji Aeris Futuro oraz tradycję firmy SC Johnson Sp. z o.o. połączył wspólny mianownik. 24 lipca . na terenie miejskiego przedszkola w Białej Rawskiej w województwie łódzkim utworzono pierwszą w tym rejonie ścieżkę ekologiczno – edukacyjną, sadząc wspólnie 500 różnorodnych drzew i krzewów. Całe przedsięwzięcie zrealizowali sami pracownicy firmy SC Johnson, aprzedstawiciele Fundacji, Nadleśnictwa Skierniewice oraz RCEE z Płocka wewspółpracy z Urzędem Miasta Biała Rawska koordynowali cały projekt. Patronat nad... więcej...

Sierpień miesiącem fit.

Aktualności | 2008-07-30 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury W Białej Rawskiej ogłasza SIERPIEŃ miesiącem fit…… Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia fitness (aerobic, Hi-Low, Latino aerobic, TBC) w każdy wtorek i czwartek sierpnia o godz. 18.00 – sala widowiskowa... więcej...

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza oraz pozostałe rozgrywki sportowe

Aktualności | 2008-07-24 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

III Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Białej Rawskiej dla dorosłych. Terminy spotkań zostały wyznaczone w drodze losowej 1. MGKS „Białka” Biała Rawska 2. LKS „Victoria” Chrząszczew 3. LKS „Wola Chojnata” 4. LKS „Wulkan” Wólka Lesiewska 5. LKS „Iskra” Babsk 13.07.08 14.00 Białka – Iskra 16.00 Victoria – Wulkan 20.07.08 14.00 Wulkan – Wola 16.00 Victoria – Iskra 27.07.08 14.00 Victoria – Wola 16.00 Wulkan – Białka 03.08.08 14.00 Wulkan - Iskra 16.00 Wola – Białka 10.08.08 14.00... więcej...

ZAWIADOMIENIE - komisja.

Aktualności | 2008-07-24 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamiają, że w dniu 29 lipca 2008 roku o godzinie 900 w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały... więcej...

Porządek obrad XXIII sesji Rady Miejskiej na dzień 31 lipca 2008 roku.

Aktualności | 2008-07-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Miejskiej na dzień 31 lipca 2008 roku o godzinie 830 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie XXIII sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXII/08 z sesji w dniu 16.06.2008 r. 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami - w tym informacja z realizacji uchwał za II kwartał 2008... więcej...

Turniej Siatkówki Plażowej - 13.07.2008

Aktualności | 2008-07-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W niedziele (13.07.2008r) odbył się Tururniej Siatkówki Plażowej zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wyniki turnieju: I. Antoszewski Piotri Antoszewski Mateusz (Skierniewice) II. Dębski Kamili Ziemiński Maciej (Skierniewice) III. Wiluszński Przemysław i Sarnecki Jakub (Biała Rawska) Więcej informacji odnośnie wyników i organizowanych imprezach sportowych można znaleść pod adresem: http://bazagmin.pl/biala_rawska/cms/419/lato_w_bialej_rawskiej_2008... więcej...

Turniej Tenisa Ziemnego dla Gimnazjum - 11.07.2008

Aktualności | 2008-07-15 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Na korcie tenisowym w gimnazjum odbył się Turniej Tenisa Ziemnego dla Gimnazjalistów zorganizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Wyniki Turnieju: I. Tomasz Karpiński (komplet zwycięstw) II. Artur Dheniu Singh III. Adrian Łopatka Więcej informacji odnośnie wyników i organizowanych imprezach sportowych można znaleść pod adresem: http://bazagmin.pl/biala_rawska/cms/419/lato_w_bialej_rawskiej_2008... więcej...

Niezwykłe Urodziny - 100 lat Pani Anieli Kraski

Aktualności | 2008-07-14 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Dnia 4 lipca 2008 r. mieszkanka Wólki Babskiej Pani Aniela Kraska obchodziła swoje setne urodziny. Z okazji tej wspaniałej rocznicy Panią Anielę odwiedzili Ksiądz Proboszcz Parafii Babsk Andrzej Kamiński, Burmistrz Miasta i Gminy Biała Rawska – Bogdan Pietrzak, Przewodniczący Rady Miejskiej – Adam Stępniewski, Kierownik USC – Krzysztof Nowicki oraz sołtys Wólki Babskiej Pani Bożena Karpińska, od których jubilatka otrzymała list gratulacyjny, bukiet czerwonych róż, prezenty oraz upominek pieniężny z najlepszymi życzeniami zdrowia iwszelkiej... więcej...

FESTYN BIALSKI 2008

Aktualności | 2008-07-01 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Burmistrz Miasta Biała Rawska oraz Przewodniczący Rady składa serdeczne podziękowania za wsparcie „Festynu Bialskiego A.D. 2008” . Dzięki okazanej pomocy możliwe było zorganizowanie tak bogatego bloku imprez. Sponsorzy zawodów siłowych: Organizator zawodów siłowych Siłownia „HERKULES” działająca przy Urzędzie Miasta Biała Rawska – pod opieką Marcina Rychwalskiego 1. ELCAL SJ – Kazimierz Makowski, Biała Rawska 2. PHU EKO-SAD Barbara i Marek Sekuter, Biała Rawska 3. Elżbieta i Renisław Zwolińscy „TORIMEX”... więcej...

„Festyn Bialski 2008” - 21-22 czerwca 2008

Aktualności | 2008-06-18 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

„Festyn Bialski 2008” 21-22 czerwca Park miejski Sobota 20.oo – 1.oo - Dyskoteka prowadzona przez DJ Siwego Niedziela 12.oo- Msza św. w intencji mieszkańców Gminy Biała Rawska 13.1o- Uroczyste otwarcie „Festynu Bialskiego AD 2008” 14.oo - inscenizacja bajki„ Bocian i żabka” oraz zabawy i konkursy dla dzieci 15.oo - Zawody siłowe o Puchar Burmistrza Biała Rawska w przerwach pokazytaneczne młodzieży z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej 19.oo – Koncert zespołu MAXIM 20.oo – Koncert zespołu ŁUKASH 21.oo... więcej...

Sukcesy gimnazjalistów w roku szkolnym 2007/2008

Aktualności | 2008-06-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W bieżącym roku szkolnym młodzież Gimnazjum im. Adama Mickiewicza odniosła wiele znaczących sukcesów. Nasi uczniowie ali udział w różnorodnych konkursach sprawdzających wiedzę i pokazali się wielokrotnie jako znakomici sportowcy. W konkursach przedmiotowych, organizowanych przez Kuratoria Oświaty odnieśliśmy następujące sukcesy: Przedmiotowy Konkurs Języka Rosyjskiego – opiekun Walentyna Dziedzic Laureaci Olewińska Justyna kl.III d, Woszczyk Magdalena kl. I d. Finaliści Pepel Longina kl. II f, Domańska Natalia kl. III b. Przedmiotowy Konkurs Matematyczny –... więcej...

"Spacer po Białej Rawskiej" - wystawa fotograficzna

Aktualności | 2008-06-13 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej zaprasza 17 czerwca 2008 o godz. 18.00 na otwarcie wystawy fotograficznej Pana Mirosława Malinowskiego pt. "Spacer po Białej Rawskiej".... więcej...

"Trzymaj formę"

Aktualności | 2008-06-10 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

3 czerwca . przy kąpielisku miejskim odbył się piknik ekologiczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Trzymaj formę”. Pogoda dopisała i bardzo licznie przybyła najmłodsza publiczność, nie mogła narzekać na ak atrakcji. Malowanie twarzy, wyścigi w workach, kręcenie "hula - hop" i inne zabawy sprawnościowe sprawiły, że nikt się nie nudził. W zmaganiach wzięli udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy oraz przedszkola. Zabawie towarzyszyła wspaniała atmosfera. Dzieci reagowały żywiołowo i spontanicznie. Wich oczach widać było radość.... więcej...