Bazagmin.pl

Biała Rawska

Aktualności zobacz archiwum

ogłoszenie w sprawie zakupu podręczników szkolnych

Aktualności | 2010-08-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Program Rządowy "Wyprawka szkolna 2010" OGŁOSZENIE w sprawie DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH Działając na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 612) Burmistrz Białej Rawskiej ogłasza, iż termin składania wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna" mija w dniu 15... więcej...

Zawiadomienie Komisji Rewizyjnej - 25.08.2010 r.

Aktualności | 2010-08-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zawiadamia, iż w dniu 25 sierpnia 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w Urzędzie Miasta w Białej Rawskiej pok. Nr 14. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku. 3. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 4. Informacja z wykonania budżetu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Rawskiej za I półrocze 2010r. 5. Przyjęcie protokołu Nr 30/10 z posiedzenia Komisji w dniu 29.06.2010 r. 6. Sprawy różne. 7. Zakończenie... więcej...

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 26-27.08.2010 r.

Aktualności | 2010-08-17 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniach 26 i 27 sierpnia 2010 roku od godziny 900 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie w/w Komisji. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Udział przy odbiorze dróg wykonanych w 2010 roku w systemie makadan. 4. Przyjęcie protokółu Nr 44/10 z dnia 19.07.2010r. 5. Sprawy różne. 6. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji /-/ Ryszard Szeligowski... więcej...

Sesja Rady Miejskiej - 06.08.2010 r.

Aktualności | 2010-08-02 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LIII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 06 sierpnia 2010 roku o godzinie 830 w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie LIII sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LI/399/10 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 lipca 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza. 4. Podjęcie uchwały w sprawie... więcej...

SPORTOWE WAKACJE 2010 z MGOK

Aktualności | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

9 lipca godz 10.oo - Turniej Tenisa Ziemnego. 23 lipca - 8 sierpnia - V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza MiG Biała Rawska - OSiR 23 lipca godz 10.oo - Turniej Bilardowy- MKR 30 lipca, godz 10.oo - Turniej Siatkówki Plażowej - boisko przy Przedszkolu. 06 sierpnia, godz 10.oo - Turniej Siatkówki Plażowej - boisko przy Przedszkolu. 13 sierpnia, godz 10.oo - Turniej Piłki Nożnej „Piłkarskie Szóstki”- boisko Orlik 20 sierpnia, godz 10.oo - Turniej „Piłkarzyki” - MKR 28 sierpnia, godz 10.oo - Mistrzostwa Białej Rawskiej w Tenisie Ziemnym... więcej...

WAKACJE 2010 z MGOK

Aktualności | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Poniedziałek 9.00– 11.00 – Młodzieżowy Klub Rozrywki – bilard, tenis, futbol stołowy,gry planszowe itp. 11.30 –13.00 – Zabawy plenerowe, zbiórka o godz 11.20 w MGOK 13.30– 15.00 – zajęcia plastyczne 15.00– 16.30 – zajęcia teatralne – gr. młodsza Wtorek 9.00 – 16.50 – Młodzieżowy Klub Rozrywki – bilard, tenis, futbol stołowy, gry planszowe 10.00– 16.00 – nauka tańca ludowego 10.00 – 11.30 grupa 6 – 10 lat 11.30 – 13.30 grupa 11 – 13 lat 13.30 – 16.00 grupa od... więcej...

TERMINARZ ROZGRYWEK V TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA

Aktualności | 2010-07-23 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

TERMINARZ ROZGRYWEK V TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA MiG BIAŁA RAWSKA Grupa I Grupa II 1. LKS „Iskra” Babsk 1. MGKS „Białka” I 2. LKS Wola Chojnata 2. LKS „Victoria” 3. MGKS „Białka” II 3. LKS „Wulkan” 23.07(piątek) godz. 16.oo – LKS Wola - MGKS „Białka” II godz. 18.oo - LKS „Victoria” - LKS „Wulkan” 25.07(niedziela) godz. 15.oo - LKS „Iskra” Babsk - LKS Wola Chojnata godz. 17.oo - MGKS „Białka” I - LKS „Victoria” 1.08(niedziela) godz.15.oo... więcej...

Ptaków śpiew, wiatru szum …

Aktualności | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Gmina Biała Rawska zakończyła prace przy budowie alpinarium przy Szkole Podstawowej w Babsku. Wdniu 15 lipca wykonawca PPHU SINBUD, Piotr Siniarski, zgłosił zakończenie prac budowlanych. Komisja przystąpiła do odbioru robót w dniu 21 lipca 2010 r. W ramach projektu dokonano przesadzenia istniejących drzew na terenie szkoły, uzupełnienie nasadzeń zieleni, wykonanie amfiteatru i muszli koncertowej, urządzenie „zielonej klasy”, wykonanie systemu nawadniającego, zakup i montaż mebli ogrodowych, wykonanie ścieżek z kostki. Organizowane corocznie koncerty muzyki Chopina... więcej...

Uwaga Rolnicy !

Aktualności | 2010-07-22 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Rozpoczęły się intensywne przygotowania do spisu rolnego . Powszechnym Spisem Rolnym zostaną objęte gospodarstwa osób fizycznych i prawnych. Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach : 8 września do 31 października 2010 roku jednak badanie dotyczyć będzie stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku. W dniach 9 sierpień do 23 sierpnia 2010 roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzą obchód przedspisowy . Celem spisu rolnego jest dostarczenie informacji z dziedziny rolnictwa . Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika bezpośrednio z ustawy o powszechnym spisie rolnym . Użytkownicy... więcej...

Budowa sieci cieplnej

Aktualności | 2010-07-21 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Trwają intensywne prace przy budowie sieci cieplnej – połączenia kotłowni Nr 1 ul. Wojska Polskiego i Nr 2 ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej. Budowa kolektora ciepłowniczego jest realizowana przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „INSTALEKS” Sławomir Konarski ul. Browarna, Żyrardów. Wartość robót wyniesie ok. 260 tys zł. Budowa sieci ciepłowniczej jest długo oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców osiedla ul.Mickiewicza. Połączenie kotłowni umożliwi wyłączenie w okresie letnim jednej kotłowni, a po remoncie Kotłowni nr 2... więcej...

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesiewie

Aktualności | 2010-07-20 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Zakres robót obejmuje: 1) Docieplenie ścian zewnętrznych z malowaniem elewacji farbami silikatowymi 2) Docieplenie stropodachu i wymiana o óbek blacharskich 3) Wymiana daszków nad wejściami 4) Utwardzenie drogi dojazdowej do kotłowni, budowa schodów wejściowych ipodjazdu. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Budowlano-Remontowy „RAWOS” Grzegorz Zychowicz, ul. Ogrodowa, Rawa Mazowiecka z ceną 244113,72zł. Plac budowy przekazano firmie w dniu 27 czerwca, planowane zakończenie prac do 20 sierpnia 2010 roku. Po wakacjach dzieci wrócą do... więcej...

Drogi, że aż miło…

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W dniu 15 czerwca dokonano odbioru końcowego dróg realizowanych w systemie makadan przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z Piotrkowa Trybunalskiego realizowanych na podstawie umowy z dnia 26 sierpnia 2009 roku nr 77/FN/2009. Umowa przewidywała zakończenie inwestycji do 30 października 2009 r. We wrześniu 2009 r. dokonano częściowego odbioru 2 odcinków dróg – Wola Chojnata – Przyłuski i Niemirowice – Podlesie. Pozostałe odcinki dróg zgłoszone do odbioru w listopadzie 2009 roku nie zostały ode ane ze względu na występujące... więcej...

Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Rozpoczął się remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej. Przetarg na remont wygrała firma Budmar, Marek Kamola z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 139260,56 zł. Przedmiotem zamówienia jest remont Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej: a) Wykonanie podłogi sportowej w pomieszczeniu Sali gimnastycznej b) Roboty malarskie wraz z robotami towarzyszącymi, c) Wymiana stolarki drzwiowej, d) Przeróbka instalacji c.o. W dniu 12.07.2010 r. przekazano firmie teren budowy, zakończenie prac remontowych planowane jest do końca... więcej...

Dożynki Gminne Biała Rawska A. D. 2010

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Dożynki Gminne Biała Rawska A. D. 2010 5 września 2010 roku – Park Miejski 5oo – Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Biała Rawska – parking przy bloku 26 na ul. Mickiewicza 11oo – Korowód Dożynkowy ulicą Wojska Polskiego 1120 – Koncert ORKIESTRY DĘTEJ z Białej Rawskiej 1120 – Ocena wieńców dożynkowych przez mieszkańców 12oo – Polowa Msza św. w intencji rolników i sadowników gminy Biała Rawska 1305 – Uroczystości dożynkowe 2010 * "Na ludową nutę" – program Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury * „Misterium... więcej...

Nowy przystanek autobusowy

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

W dniu 12 lipca od wczesnych godzin rannych ekipa ZGKiM przystąpiła do prac rozbiórkowych przystanku PKS w centrum miasta, zgodnie z zgłoszeniem na rozbiórkę nr ArB. G.S.7352-192/10 z dnia 14.04.2010 r. Prace przebiegały sprawnie i szybko, w ciągu zaledwie kilku godzin straszącą swoim widokiem i stwarzającą potencjalne zagrożenie dla korzystających z niej mieszkańców roze ano nie pozostawiając po niej śladu, pozostaną jedynie wspomnienia. W miejscu dotychczasowego przystanku nadszarpniętego już zębem czasu, pamiętającego czasy przemarszu pochodów... więcej...

Sesja Rady Miejskiej Biała Rawska - 23.07.2010r.

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ z w o ł u j ę LI sesję Rady Miejskiej Biała Rawska na dzień 23 lipca 2010 roku o godzinie 830 w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9. Proponowany porządek o ad: 1. Otwarcie LI sesji Rady Miejskiej. 2. Przyjęcie porządku o ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr L/10 z dnia 05.07.2010 r. 4. Informacja z pracy Burmistrza za okres między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady za II kwartał 2010 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie... więcej...

Oddano do użytku oczyszczalnię ścieków w Galinkach

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Ukończono budowę nowoczesnej biologicznej oczyszczalni ścieków realizowaną wramach Projektu Poprawa Gospodarki Wodno Ściekowej na terenie gminy Biała Rawska w ramach PROW oraz dofinansowanej ze środków WFOŚ i GW w ramach programu ochrony wód. Inwestycję realizowała firma Martex & Seapomp Piotr Trybała, Jędrzej Lampe zGliwic za kwotę 423340,20 zł - całość zadania to koszt ok. 490 tys zł W Ramach zadania wykonano: - przebudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, - budowę dwóch przepompowni ścieków surowych i oczyszczonych, - budowę zbiornika... więcej...

Zawiadomienie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego - 20.07.2010 r.

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Biała Rawska. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej... więcej...

Zawiadomienie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 19.07.2010r.

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

Z AW I A D O M I E N I E --------------------------------------------- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2010 roku od godziny 1200 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta Biała Rawska. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Biała Rawska. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej Biała... więcej...

Zawiadomienie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej - 19.07.2010

Aktualności | 2010-07-16 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

ZAWIADOMIENIE Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2010 roku o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie w/w Komisji w świetlicy Urzędu Miasta w Białej Rawskiej. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej Biała Rawska. 4. Wyrażenie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/06 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 22 listopada 2006 roku w sprawie powołania... więcej...