Bazagmin.pl

Biała Rawska

Komunikaty

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁA RAWSKA w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia.

Komunikaty | 2010-07-07 | Publikujący: Urząd Miasta Biała Rawska

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA

BIAŁA RAWSKA

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości mienia gminy przeznaczonych do sprzedaży i   wydzierżawienia.

 

 

        Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) Burmistrz Biała Rawska.

 

Ogłasza co następuje:

 

I.

 

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do sprzedaży:

1.      nieruchomość zabudowana położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska oznaczona numerem działki 240/8 o pow. 0,0193 ha,

2.      nieruchomość zabudowana położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska oznaczona numerem działki 240/12 o pow. 0,0219 ha,

3.      nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 5 miasta Biała Rawska oznaczona numerami  działek 899/1, 926/1 i 934/1 o pow. 1,7485 w udziale 5/8.

 

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do przekazania w użytkowanie wieczyste:

 

1.      nieruchomość  położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczona numerami działek 548/2 o pow. 0,1004 ha, 548/3 o pow. 0,0451 ha, 548/4 o pow. 0,0585 ha, 548/8 o pow. 0,1603 ha, 549/6 o pow. 0,0159 ha.

 

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do wydzierżawienia:

 

1. nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Błażejewice oznaczona nr działki

129/4 o pow. 0,3405 ha,

2. nieruchomość niezabudowana  położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczona nr działki 603 o pow. 0,4300 ha

3. nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska oznaczona nr działki 593/6 o pow. 0,0506 ha

nieruchomość niezabudowana położona we wsi Porady Górne oznaczona nr działki 9/3 o pow. 0,3454 ha i 9/4 o pow. 1,9670 ha

4. nieruchomość niezabudowana położona w obrębie 4 miasta Biała Rawska oznaczona nr działki 464/3 o pow. 0,0950 ha

 

Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie sporządzonym wykazie.

 

II.

 

     Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. w terminie od 09 lipca do 30 lipca 2010 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Biała Rawska ul. Jana Pawła II 57.

Załączniki